Interview: Nico van Paridon over de nieuwe strategische koers van CROW-NDOV en belangrijke trends in het speelveld 13 feb 2017

  2009-09-22_09-46-32_Nico-van-Paridon-(1).jpgIn gesprek met Nico van Paridon (voorzitter stuurgroep CROW-NDOV) over het eerste jaar CROW-NDOV, de nieuwe strategische koers en belangrijke ontwikkelingen in het speelveld.

  Het afgelopen jaar stond voor CROW-NDOV in het teken van verandering. De organisaties GOVI en NDOV fuseerden waarna de werkzaamheden als apart programma ondergebracht werden bij het CROW-kenniscluster Verkeer en Vervoer. Met de overgang van provincie Noord-Holland naar CROW, droeg de toenmalige stuurgroep voorzitter Chris de Vries het voorzitterschap over aan Nico van Paridon. Nico noemt de overgang van Noord-Holland naar CROW een logische stap. “Doordat het accent bij GOVI en NDOV steeds meer op nationaal beheer kwam te liggen, paste het niet meer om het huisvaderschap bij een van de decentrale overheden neer te leggen. Ik ben provincie Noord-Holland dankbaar voor de jaren dat ze functioneerden als huisvader, dat hebben ze altijd heel goed gedaan.”


  Kruisbestuiving

  Met de overdracht van het huisvaderschap volgde ook de verhuizing van Amsterdam naar het Jaarbeursplein in Utrecht en trok het nieuwe CROW-NDOV in bij het kantoor van CROW-KPVV. Nico: “Met die verhuizing ben ik ongelooflijk blij. De combinatie van CROW-KpVV en CROW-NDOV is sterk en binnenkort komt DOVA daar ook bij. Je ziet dat Utrecht steeds meer de plek wordt waar alles wat met openbaar vervoer te maken heeft, samenkomt. Doordat deze partijen onder één dak zitten, ontstaat kruisbestuiving. Je loopt gemakkelijk bij elkaar binnen en ontmoet elkaar vaker. Hierdoor is het afgelopen jaar een aantal mooie, gezamenlijke projecten ontstaan en wordt er op verschillende gebieden samengewerkt.”
   
  "Je ziet dat Utrecht steeds meer de plek wordt waar alles wat met ov te maken heeft samenkomt." 


  Boeiend speelveld

  CROW-NDOV acteert in een dynamisch speelveld. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van data en informatievoorziening gaan razendsnel. Grote trends zijn: de reiziger die altijd digitaal verbonden is (connected), autonoom rijden en mobility as a service, een transitie in mobiliteit waarbij de consument mobiliteit inkoopt in plaats van te investeren in een transportmiddel. Nico verwacht dat deze trends grote impact zullen hebben op het regulier ov. “De vraag naar data over mobiliteit zal toenemen en is niet specifiek voorbehouden aan het ov. Om relevant te blijven in dit speelveld moet je daarom continu nadenken over de scoop van je werkzaamheden. Dat is een uitdaging, maar maakt CROW-NDOV tegelijkertijd ook zo boeiend.”


  Reisinformatie bij verstoring

  Recent ontwikkelde CROW-NDOV een nieuw strategisch kader en definieerde belangrijke thema’s voor de komende jaren. Een van de belangrijke speerpunten is het juist en volledig informeren van reizigers op het moment dat er verstoring optreedt. Het zogenoemde thema reisinformatie bij verstoring scoort al jaren slecht in de Klantenbarometer. Dat deze materie complex is beaamt Nico. “Het verbeteren van reisinformatie bij verstoring bestaat uit allerlei facetten. Niet alle informatie die de vervoerder heeft, is te vatten in de bestaande BISON-uitwisselingsformaten (KV15 en KV17). Daarnaast moeten aanleverprocessen en protocollen logisch ingeregeld zijn én moeten (DRIS) systemen de informatie vertalen naar begrijpelijke, logische teksten voor de reiziger. CROW-NDOV werkt de komende jaren samen met ov-autoriteiten, vervoerders en DRIS-leveranciers aan het doorvoeren van verbeteringen op integraal niveau.”

  Meer weten over reisinformatie bij verstoring? Lees deze blog.


  Ov-databank van Nederland

  Naast reisinformatie bij verstoring zet CROW-NDOV de komende jaren ook in op een verbreding en uitbreiding van het aantal beschikbare datasets. Nico: “We blijven relevant door steeds weer nieuwe datasets aan het huidige pallet toe te voegen, of bestaande datasets te combineren. Nieuwe mogelijkheden zie ik bijvoorbeeld op gebied van doelgroepenvervoer. Reizigersstromen van scholierenvervoer, ouderenvervoer en gehandicaptenvervoer bevatten veel relevante data waar tot nu toe niets mee gedaan wordt. Een andere invalshoek is het borgen van ov-chipkaartdata. Als privacy issues opgelost zijn is CROW-NDOV als ov-databank van Nederland daar een logische plek daarvoor.”
   

  "CROW-NDOV lijkt me als ov-databank van Nederland een logische plek om ov-chipkaart data te borgen." 


  Samenwerken

  Voor het bundelen en vrijgeven van ov-informatie op nationaal niveau zijn intensieve samenwerkingsvormen nodig. De manier waarop dat vorm krijgt in Nederland in vrij uniek, wereldwijd gezien. Nico: “Dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik in 2015 het jaarlijkse UITP-congres in Milaan bezocht. Sprekers benadrukten het belang van standaardisering en samenwerking om tot het bundelen en vrijgeven van reisinformatie te komen. Op dat moment besefte ik dat er maar weinig landen zijn waar dit zo goed geregeld is als in Nederland.  Overigens valt het me op dat we daar altijd heel bescheiden over zijn. We mogen best trots zijn op wat we de afgelopen jaren met elkaar bereikt hebben. Dat betekent niet dat we er nu zijn. Ook voor de komende jaren blijft samenwerken het sleutelwoord.”
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW