Grote kostenbesparing in het busvervoer met eenvoudige middelen  13 nov 2018

    Bij wegwerkzaamheden loopt het openbaar vervoer kans op vertraging. Dat brengt kosten met zich mee. Een concessieverlener kan besluiten deze kosten te vergoeden omdat het probleem buiten de invloedssfeer van de vervoerder ligt. Maar wat als de vervoerder in die situatie een bevlogen concessiebeheerder als Dick Jacobs van de provincie Noord-Holland treft? Dan kan het gebeuren dat er ineens geld verdiend wordt in plaats van betaald.


    Tijdens het laatste overleg van de Ambtelijke Advies Groep van de NDOV deelde Jacobs zijn ervaring. Lijn 80 van Connexxion rijdt al sinds jaar en dag van Zandvoort via Haarlem-Centrum naar Amsterdam-Centrum. Op de route tussen Halfweg en Amsterdam stonden ingrijpende wegwerkzaamheden gepland voor een periode van ongeveer anderhalf jaar. En dat brengt extra kosten voor de vervoerder met zich mee vanwege verwachte vertragingen. Maar voordat er een vergoeding op tafel komt, wilde Jacobs eerst meer weten over deze lijn. Hij vroeg zich af hoe de doorstroming op lijn 80 was en ging op onderzoek uit. Persoonlijk observeerde hij alle 32 verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de route van lijn 80 en constateerde een aantal onnodige vertragingen. Hij raadpleegde de betrokken wegbeheerders, Connexxion en de Verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland om zijn bevindingen te bespreken. Dit resulteerde in een aantal eenvoudige en kosteloze verbeteringen. Denk daarbij aan verbeteringen in de software van de VRI’s of de in- en uitmeldpunten die door de bussen worden uitgezonden. Deze aanpassingen resulteerden in een flinke tijdwinst voor lijn 80. Zo ontdekte hij samen met Marcel Fick van NDOV dat bij een jaren geleden uitgevoerde grootschalige reconstructie van kruispunten aan de oostzijde van Haarlem de verkeerslichten niet aangepast waren aan de nieuwe verkeerssituatie. Daardoor stond elke bus op die route onnodig lang voor een rood verkeerslicht, terwijl vanuit de andere rijrichting geen of nauwelijks verkeer kwam. Ook hier was dit eenvoudig op te lossen door wat instellingen in het verkeersregelprogramma te wijzigen.

    De uitkomst van de bevindingen van Jacobs betekent grote tijdwinst voor Connexxion en daarmee ook een grote besparing op de exploitatiekosten. De vertraging door de wegwerkzaamheden tussen Halfweg en Amsterdam wordt nu gedeeltelijk terugverdiend. Doorstroming is een actiepunt waar Marcel Fick zich namens NDOV al jaren voor inzet. En net als het NDOV adviseert ook Jacobs andere concessieverleners om tijd te steken in het monitoren van de doorstroming bij verkeerslichten. Een kleine of zelfs helemaal geen investering met als resultaat een grote kostenbesparing en tevreden reizigers.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW