Datakwaliteit; hoe borgen we dat? 10 jul 2017

  Een belangrijke taak voor CROW-NDOV is zorgen voor goede kwaliteit van brondata. Deze data wordt namelijk gebruikt door marktpartijen om reizigers te informeren over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via DRIS, reisplanners en apps. Omdat we reizigers zo juist en volledig mogelijk willen informeren, meten we continu de kwaliteit van onze data. 

  NDOV-dashboard

  Het NDOV-dashboard maakt datakwaliteit inzichtelijk aan de hand van KPI's. Het dashboard wordt door alle OV-autoriteiten en vervoerders gebruikt om managementinformatie in te zien, maar ook om gedetailleerde analyses uit te voeren. Daarbij kan data tot op lijn- en dag niveau gebruikt worden. De data in het dashboard wordt wekelijks geupdatet. 

  Aan tafel met vervoerders en ov-autoriteiten

  Elk kwartaal bespreekt René van den Berg met vervoerders en hun opdrachtgevers welke verbeteringen er nog te maken zijn in de datakwaliteit en vast te stellen op welke wijze CROW-NDOV en vervoerders deze verbeteringen doorvoeren. Zo is er maandelijks een benchmark rapport opgesteld, waarin vervoerders aflezen welke mate van kwaliteit de brondata heeft die zij via loketten beschikbaar stellen aan de markt. Via het best in class principe worden vervoerders geïnspireerd en uitgedaagd om een kwaliteitsslagen te maken. Dit blijkt het gewenste effect te hebben. Er is een continue stijging van de kwaliteit af te lezen in onze KPI’s.

  Concessiebijlage NDOV

  Om een hoge kwaliteit van brondata ook in toekomstige concessies te garanderen ontstond de wens voor een uniforme consessiebijlage NDOV. De OV-concessie vormt de grondslag voor de levering van brongegevens aan de twee NDOV-loketten en de CROW-NDOV beheerorganisatie. In de concessiebijlage NDOV worden de bepalingen vastgelegd die voor een nieuwe concessie gelden. In 2016 zijn diverse voorstellen voor een uniforme concessiebijlage besproken met OV-autoriteiten en vervoerders. Definities uit de voorgaande concessiebijlage zijn aangepast, waarmee deze aansluiten bij het dashboard datakwaliteit en door alle betrokkenen op gelijke wijze worden geïnterpreteerd. In oktober 2016 is de uniforme concessiebijlage geaccordeerd door het vervoerders- en lokettenoverleg en de ambtelijke adviesgroep. De concessiebijlage is hier te downloaden. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW