Nieuwe publicatie: Handreiking voor het plaatsen van DRIS-displays 7 mei 2018

  Deze 'Handreiking voor het plaatsen van DRIS-displays’ geeft concrete richtlijnen over het plaatsen van Dynamische Reis Informatie Systemen. Aanleiding voor het uitbrengen van deze publicatie is de behoefte van OV-autoriteiten, die als opdrachtgevers van het openbaar vervoer samenwerken in NDOV-verband, aan eenduidige en gedragen richtlijnen die helpen bij het maken van de afweging om DRIS te vernieuwen of te plaatsen.

  Versnippering van het bestaand beleid en per regio verschillende uitgangspunten vragen om
  samenhang en afstemming. Deze richtlijn biedt handvaten en richtlijnen om op dit gebied een weloverwogen beslissing te maken, bezien vanuit het reisgemak voor de OV-reiziger. Daarnaast vormen de wet Personenvervoer uit 2000 en de wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2003) het wettelijke kader. In het Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (2011) wordt meer specifiek gesteld dat voorzieningen voor reisinformatie bruikbaar zijn voor iedereen.
   
   
  De handreiking helpt OVA’s en andere belanghebbenden bij het maken van de afweging om DRIS te vernieuwen of te plaatsen. Het vinden van betrouwbare reisinformatie op die momenten dat een reiziger er behoefte aan heeft draagt zeker bij aan de reizigerstevredenheid en aan de waardering voor openbaar vervoer in het algemeen.

  Download hier de handreiking voor het plaatsen van DRIS-displays 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW