Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van CROW-NDOV bestaan uit:

De CROW-NDOV uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijkheid de volgende hoofdtaken:

1. Initieren en coordineren van standaardisatie voor gegevensuitwisseling;
2. Initieren en coordineren van innovatie in OV-informatie;
3. Kwaliteitsbeheer van brongegevens;
4. Ketenbeheer;
5. Rapporteren over vervoerkwaliteit;
6. Beheer van ondersteunende systemen.

(1) INITIEREN EN COORDINEREN VAN STANDAARDISATIE VOOR GEGEVENSUITWISSELING:

Voor het verstrekken van eenduidige, juiste, volledige en tijdige OV- informatie is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van standaarden voor gegevens uitwisseling. CROW-NDOV controleert de toepassing
van deze standaarden door vervoerders en zet zich in voor nieuwe open standaarden, waardoor lokale toepassingen eenvoudig en betaalbaar landelijk ingevoerd kunnen worden.

(2) INITIEREN EN COORDINEREN VAN INNOVATIE IN OV-INFORMATIE:

Innovatie heeft altijd in het DNA van CROW-NDOV gezeten. OV-informatie is sterk in beweging en CROW-NDOV heeft daar mede richting aan gegeven door het integreren en verstrekken van data. Waar sommige CROW-NDOV producten (zoals een stabiele DRIS-keten) al als gemeengoed beschouwd worden, blijft CROW-NDOV zich daarnaast doorontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van de KAR-keten.

(3) KWALITEITSBEHEER VAN BRONGEGEVENS:

Via de loketten worden brondata vanuit de vervoerders ter beschikking gesteld aan de markt. De brondata worden op kwantiteit, continuiteit en kwaliteit gemeten door de uitvoeringsorganisatie. In overleg met OV-autoriteiten, vervoerders en loketten worden rapportages/dashboards opgesteld, verbeterpunten gedetecteerd en de daaruit volgende acties gecoordineerd en bewaakt.

(4) KETENBEHEER:

In de reisinformatieketen komen verstoringen voor. De uitvoeringsorganisatie signaleert deze verstoringen. Voor iedere verstoring wordt de oorzaak onderzocht en wordt de juiste ketenpartij aangestuurd om de verstoring te verhelpen. De uitvoeringsorganisatie bewaakt de afhandeling. Daarmee worden OV-autoriteiten volledig ontzorgd in de uitvoering van het kwaliteitsproces. Daarnaast rapporteert de uitvoeringsorganisatie over de prestaties van de ketenpartijen. CROW-NDOV zet zich in om structurele verbeterpunten in de reisinformatieketen te detecteren om de kwaliteit te verbeteren.

(5) RAPPORTEREN OVER VERVOERKWALITEIT:

CROW-NDOV maakt de ontwikkeling van de OV-uitvoeringskwaliteit van het OV inzichtelijk voor OV-autoriteiten, waarmee zij effectief kunnen bijsturen. Mede daardoor functioneert het OV en rijdt het ook op tijd.

(6) BEHEER VAN ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN:

Bij het verzamelen en ter beschikking stellen van OV-brondata worden geautomatiseerde systemen toegepast die door meerdere uitvoeringspartners worden gebruikt. De CROW-NDOV uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de continuiteit en beschikbaarheid van deze systemen, coordineert verdere ontwikkelingen en is verantwoordelijk voor de beveiliging.

© Copyright 2014 CROW