Onze data

NDOV beheert een schat aan ov-informatie:

Actuele reisinformatie

De basis van onze werkzaamheden concentreert zich rond het verzamelen en beheren van actuele reisinformatie. Datasets bevatten informatie over: 

  • Dienstregelingen 
  • Actuele posities van voertuigen 
  • Informatie over calamiteiten
  • Geplande situaties 

Deze datasets worden door (markt)partijen gebruikt om slimme toepassingen te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld reisplanners, apps etc. 

Haltegegevens 

Nederland telt zo’n 45.000 haltes. Alle gegevens over deze haltes zijn vastgelegd in het Centraal Halte Bestand (CHB) van NDOV. Elke halte heeft een uniek landelijk haltenummer. Het bestand bevat naast algemene gegevens, zoals haltenaam en coördinaten, ook informatie over de mate van toegankelijkheid en de voorzieningen op de halte (abri, prullenbak etc.).

Sociale Veiligheid

Politie en vervoerders leveren op gestandaardiseerde wijze data over veiligheidsincidenten aan bij CROW-NDOV. Door deze gegevens te bundelen wordt geografisch zichtbaar gemaakt waar en wanneer incidenten plaatsvinden. Op basis van deze informatie kunnen politie en overheid preventieve maatregelen nemen om incidenten terug te dringen. De applicatie is bekend onder de naam TRIAS.

Korte Afstands Radio 

Korte Afstands Radio (KAR) wordt in Nederland intensief om doorstroming van het openbaar vervoer bij verkeerslichten te bevorderen. Om het beheer van KAR te ondersteunen ontwikkelde NDOV de KAR Geo Tool en de KAR Analyse Tool.  
 

© Copyright 2014 CROW