Haltegegevens

In het Centraal Halte Bestand, ontwikkelt door CROW-NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders samen aan het up tot date houden van haltedata.

Nederland telt zo’n 45.000 haltes. Alle gegevens over deze haltes zijn vastgelegd in het Centraal Halte Bestand (CHB) van CROW-NDOV. Elke halte heeft een uniek landelijk haltenummer. Het bestand bevat naast algemene gegevens, zoals haltenaam en coördinaten, ook informatie over de mate van toegankelijkheid en de voorzieningen op de halte (abri, prullenbak etc.). 

Waarom is haltedatabeheer belangrijk? 
Joost Boor, projectleider implementatie haltedatabeheer schreef er een blog over.Afspraken en rolverdeling haltedatabeheer
Het landelijk haltenummer (NL:Q:xxxxxxxx) vormt de basis voor de inrichting van het haltebeheer en wordt uitgegeven door het Centraal Halte Bestand. Iedere fysieke halte (Quay) heeft  één nummer.

Wat is de taak van concessiehouders en vervoerders?

  • De concessiehouder/ vervoerder  is verantwoordelijk voor het tijdig bijhouden van de verwijstabel (koppeling haltenummer vervoerder met landelijk haltenummer).
  • Als een concessiehouder/ vervoerder een nieuwe halte in wil stellen, doet de vervoerder een aanvraag voor een nieuwe Quay (in het Centraal Halte Bestand).
  • De concessiehouder als hoofdvervoerder is verantwoordelijk voor het bijhouden van de haltenaam en plaatsnaam (algemene halte-eigenschappen).
  • De concessiehouder legt mutaties in coördinaten en windroosrichting vast.

 
Wat zijn de verantwoordelijkheden van ov-autoriteiten

  • De ov-autoriteit is verantwoordelijk voor het organiseren van het actueel houden van de toegankelijkheids kenmerken (aangepast voor visueel beperkten, aangepast/toegankelijk voor motorisch beperkten).
  • De ov-autoriteit bepaalt hoe de overige kenmerken (abri aanwezig, zitgelegenheid, fietsenstalling etc.) in het haltebestand worden bijgehouden en hoe vaak deze gegevens worden geactualiseerd. 

 
Afbeelding1-(2).png

 

Meldpunt onjuiste haltegegevens
Stuit u op onjuiste of ontbrekende haltegegevens? Meldt deze dan bij: haltebeheer@crow-ndov.nl met vermelding van:
 
  • haltenaam
  • plaatsnaam
  • haltenummer 

© Copyright 2014 CROW