Strategische thema's 2017-2020

CROW-NDOV ontwikkelde een strategisch kader voor 2017-2020. De komende jaren spant CROW-NDOV zich in voor de uitwerking van een aantal strategische thema's die hieronder kort uitgelegd worden. Met deze thema’s richt CROW-NDOV zich op haar rol en taken in het netwerk van partners, op de verbetering van de gebieden waar CROW-NDOV al sterk is en op innovatie in de nabije toekomst.

Strategisch thema 1: Reizigers eenduidig, juist, volledig en tijdig informeren, met name bij onleidingen en verstoringen

CROW-NDOV spant zich in om de kwaliteit van de door de vervoerders geleverde brondata verder te laten toenemen. Deze brondata wordt door marktpartijen gebruikt om reizigers beter te informeren over het openbaar vervoer via diverse media, zoals DRIS en apps. Daarnaast gaat CROW-NDOV het SLA-management met DRIS-leveranciers op zich nemen om de kwaliteit van het DRIS-beheer te verhogen. Niet alleen in situaties waarin het OV volgens de planning verloopt, maar juist ook bij omleidingen en verstoringen (oponthoud, omleidingen, rit-uitval) is betrouwbare informatie van essentieel belang voor de reiziger om zijn/haar weg te vinden. Betere reisinformatie bij verstoringen is daarom een expliciete wens van de reiziger en levert een groot verbeterpotentieel voor het OV. In toenemende mate moet de informatie die bij vervoerders bekend is, op tijd en op een juiste, volledige en eenduidige wijze bij de reiziger terecht komen. CROW-NDOV coordineert het samenwerkingsverband tussen vervoerders en OV-autoriteiten om reisinformatie bij omleidingen en verstoringen te optimaliseren.

Strategisch thema 2: Verbeteren van de samenhang tussen de reisinformatie over bus, tram, metro, trein en andere vormen van openbaar vervoer

CROW-NDOV wil alle OV-reizigers op dezelfde wijze informeren als het al doet in de bus, tram en metro. Reizigers die nu in de bus, tram en metro zitten, zijn immers dezelfde reizigers die bijvoorbeeld van de trein en pont gebruikmaken. Ze hebben dezelfde verwachtingen ten aanzien van realtime reisinformatie. Integratie en standaardisatie van data en informatie over bus, tram, metro en andere vormen van openbaar vervoer is daarom een belangrijke verbetering voor reiziger.

Strategisch thema 3: ontsluiten van nieuwe datasets en combineren van bestaande datasets ten behoeve van nieuwe toepassingen 

Betrouwbare landelijke data en informatie zijn van groot belang om beleidskeuzen te onderbouwen en te evalueren, concessiebeheer te professionaliseren en over successen te communiceren. Gedegen landelijke OV-informatie helpt OV-autoriteiten en vervoerders om elkaars prestaties te vergelijken en van elkaar te leren.

CROW-NDOV rapporteert al over de uitvoeringskwaliteit van het OV, maar gaat in de komende jaren meer thema’s bij de horens vatten, zodat OV-autoriteiten ook daar effectief op kunnen (bij)sturen. Door middel van diverse KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) met een overzichtelijk dashboard worden duurzaamheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid, beleving, gebruik en financi.n van het OV eenvoudig volgbaar. Op deze wijze beheert CROW-NDOV de OV-databank van Nederland en voorziet het in de vraag van haar beleidspartner DOVA.

Het volledige document is hier te downloaden

Gerelateerd

Interview:

Nico van Paridon over de nieuwe strategische koers van CROW-NDOV en belangrijke trends in het speelveld

lees dit interview

© Copyright 2014 CROW