Over CROW-NDOV

Bestuur & Organisatie


CROW-NDOV is een samenwerkingsorganisatie van 15 overheden die het openbaar vervoer aansturen: 12 provincies, 2 metropoolregio’s (bus, tram, metro, regiotrein) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Sprinter, Intercity). Vanuit de markt geven twee loketten actuele ov-data door aan afnemers en krijgen reizigers toegang tot actuele, brede en juiste reisinformatie via apps op hun smartphone of via de DRIS-schermen bij haltes en stations.

Binnen NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en loketten samen aan het beschikbaar stellen van brondata van/over het openbaar vervoer. De uitvoerende taken van de ov-autoriteiten zijn gebundeld in de uitvoeringsorganisatie CROW-NDOV.
 
CROW-NDOV, de uitvoeringsorganisatie van NDOV, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden en co√∂rdinatie. Ook informeert de uitvoeringsorganisatie de stuurgroep en wordt hierin geadviseerd door de ambtelijke adviesgroep NDOV. De ambtelijke adviesgroep bestaat uit beleidsambtenaren van de deelnemende stadsregio’s en provincies.
 
CROW-NDOV wordt gefinancierd vanuit de decentrale overheden en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Strategische thema's >> 

© Copyright 2014 CROW