Datalevering

Standaardisatie & open data

Open data

NDOV staat voor open data. Als data vrij (her)gebruikt mogen worden, stimuleert dat marktpartijen om nieuwe mogelijkheden en toepassingen te bedenken die zich vertalen in steeds betere en betrouwbaardere informatiekanalen. Data is beschikbaar via de zogenoemde NDOV loketten. 
 

Standaardisatie

Voor het verstrekken van eenduidige, juiste, volledige en tijdige OV- informatie is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van standaarden voor gegevens uitwisseling. CROW-NDOV controleert de toepassing
van deze standaarden door vervoerders en zet zich in voor nieuwe open standaarden, waardoor lokale toepassingen eenvoudig en betaalbaar landelijk ingevoerd kunnen worden.

Bison
De inzet voor open standaarden krijgt onder andere vorm in het platform BISON. Daarin zijn zowel provincies, stadsregios, rijksoverheden, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen als reizigers vertegenwoordigd. Gezamenlijk houden we ons binnen dit platform bezig met het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle informatiestandaarden voor informatie-uitwisseling binnen het ov. Meer informatie hierover is beschikbaar via: www.bison.connekt.nl

 

© Copyright 2014 CROW