Nieuwe KpVV-publicatie over gedragsbeïnvloeding in het buitenland 19 sep 2012

  Wist je dat… 

  … er in Zweden acties en campagnes zijn die effectief gewoontegedrag doorbreken?
  … München slim gebruikt maakt van emotionele marketing om reisgedrag te beïnvloeden?
  … er in andere landen minstens net zo slimme allianties zijn als hier in Nederland met het Nieuwe Werken?


  Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft een nieuwe publicatie uitgebracht ‘Slim reizen: hoe Europese landen, steden en regio’s gedrag beïnvloeden’. In deze publicatie geeft het KpVV een blik in wat de landen om ons heen doen op het gebied van mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding.


  De publicatie bevat een selectie van praktijkcases. Soms belichten die cases mogelijkheden of maatregelen die belangrijk voor ons zijn, maar nog onbekend zijn. Een andere keer blijkt dat iets wat in Nederland moeizaam gaat, juist goed aanslaat in een ander land. En andersom ook: nog steeds is er internationaal gezien belangstelling voor wat er in Nederland gebeurt. Soms ook met een kritische noot. 
  (c) Landeshauptstadt München
     (c) Landeshauptstadt München
  Experts uit binnen- en buitenland hebben hun mening gegeven over hoe het gaat met mobiliteitsmanagement in Nederland. Daaruit blijkt dat we goed zijn in:
  • het betrekken van werkgevers
  • het leggen van de verbinding met het Nieuwe Werken
  • slimme mobiliteitspassen
  • mobilteitsbudgetten
  • OV-fietsen
  • spitsmijden. 

  We kunnen nog veel leren als het gaat om:
  •  marketing
  • gedragsbeïnvloeding
  • ketenmobiliteit het betrekken van nieuwe doelgroepen als jongeren, schooljeugd, nieuwe bewoners, ouderen. 
  • verbindingen maken met de gezondheidszorg en thema’s als energie en groene werkgelegenheid.
   

  KpVV en mobiliteitsmanagement 

  Als national focal point van het European Platform on Mobility Management (EPOMM) heeft het KpVV de afgelopen jaren regelmatig nuttige ideeën opgedaan uit het buitenland. Die inspiratie wil het KpVV doorgeven aan anderen. Want uit internationale uitwisseling van kennis en ervaringen blijkt telkens weer: er valt veel van elkaar te leren. 

  Meer weten
  Bestel of download de publicatie

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW