Klantwensen beïnvloeden rol ov-halte 4 nov 2015

  De bushalte is een paal in de grond, met een bordje erop. Als je geluk hebt, staat er een hokje bij, met een bankje en een tabel met reisinformatie. Tegenwoordig wordt er vaak een display met digitale reisinformatie toegevoegd. Verder is er niet veel veranderd in de afgelopen zestig jaar.
  Maar de authentieke ov-halte staat onder druk. De manier waarop wij ons verplaatsen verandert, en daarmee verandert ook de positie van de halte. In het CROW-rapport Handleiding voor de ov-halte worden deze veranderingen geanalyseerd en worden handreikingen gedaan voor aanpassingen
  .

  DSC03905.JPGKlantwenspiramide

  De klantwenspiramide is op deze weblog al eens aan de orde gekomen. Opvallend is dat de halte zowel met de top als met de basis van de piramide te maken lijkt te hebben. Schoon, heel en veilig zijn absolute dissatisfiers in het openbaar vervoer, dat geldt zowel voor de reis zelf als voor de halte. Deze onderdelen horen in orde te zijn, anders loopt de reiziger weg. Wie verblijft er nou bij een vieze, kapotte en onveilige halte.
   In het midden van de klantwenspiramide staan een aantal elementen die vooral met de rit zelf te maken hebben, zoals snelheid. Maar de top bestaat uit twee satisfiers, onderdelen die de ov-beleving juist positief be├»nvloeden: comfort en beleving. Dit zijn bij uitstek onderdelen die op de halte van toepassing zijn. Inderdaad, een ov-reis start leuker bij een mooi ingerichte en goed beschutte halte, met een fijn bankje en goede reisinformatie.

  Typen reizigers

  De verschillende typen reizigers die NS hanteert zijn bruikbaar om de verschillende wensen van klanten over haltes te analyseren. Zo is voor functionele planners up-to-date, dynamische reisinformatie op de halte van belang, worden levensverrijkers blij van een mooie, comfortabele halte en hebben zekerheidszoekers baat bij een veilige halte met duidelijke informatie.
  Maatschappij
  Ondertussen moet de ov-halte meebewegen met de maatschappij. Er reizen bijvoorbeeld steeds meer mensen met een beperking met het reguliere ov. Dat betekent dat haltes aangepast moeten worden; breed genoeg voor rolstoelen, logische geleidelijnen en voldoende zitcapaciteit. Maar ook het type voertuig dat gebruikt wordt voor ov verandert. Waar ooit standaard 48-persoonsbussen de dienst uitmaakten, wordt met name op het platteland steeds vaker gekozen voor kleiner materieel. Dat betekent dat de haltes ook geschikt voor de inzet van onder andere achtpersoons-busjes moeten zijn.

  Haltehub

  Multimodaal reizen is steeds gebruikelijker. Beleidsmakers juichen het toe als reizigers fietsen, ov en andere modaliteiten combineren. Ook daarin speelt de halte een belangrijke rol; van een statische wachtplaats verandert een halte als het ware in een hub, waar de reiziger van modaliteit wisselt. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om fietsen, en eventueel auto’s te parkeren, dat er misschien een paar fietskluizen met OV-fietsen moeten staan, of dat er ruimte moet zijn om veilig in te stappen bij de lift die je via een app geregeld hebt.
  Een verdergaande trend die het rapport behandelt is de deeleconomie. Het wordt steeds normaler om voertuigen te delen. Een ov-halte kan daar een rol spelen bij het faciliteren van het delen van fietsen en auto’s, bijvoorbeeld door een parkeerplek te bieden voor een deelauto.

  Technische details

  Het rapport geeft een uitgebreide reeks praktische tips om ov-haltes toekomstproof te maken. Die zijn vaak vrij technisch van aard, zoals de exacte breedte die minimaal nodig is om een rolstoel op de halte de bocht te laten nemen om de bus in te rijden. Daarmee schept het rapport vooral voorwaarden om andere processen een kans te geven, maar gaat niet in op de manieren waarmee een rolstoeler verleid kan worden om de toegankelijke halte daadwerkelijk te gaan gebruiken. Gedrag beinvloeden gaat in dit geval vooral over het creeeren van de juiste voorzieningen.
  Het is interessant om te zien hoe de klantwenspiramide wordt ingezet om de technische informatie over haltes te sorteren en te prioriteren. Zo begint het hoofdstuk met de eerste laag van de klantwenspiramide; veiligheid en betrouwbaarheid. Daarbij komen onderwerpen als de stroefheid van het materiaal voor de trottoirs en perrons, en de bescherming tegen overige verkeersstromen aan de orde.   

  Ov-halte van de toekomst

  Hoe de ov-halte van de toekomst eruit ziet, is niet te voorspellen. Misschien wordt de rol van een groot gedeelte van het ov wel weggevaagd door de komst van de zelfrijdende auto, zoals het KiM recent voorspelde. De Handleiding voor de ov-halte levert echter wel de bouwstenen voor de ideale ov-halte van 2016.
  K-D030-handleiding-voor-ov-halte.jpg
  De Handleiding voor de ov-halte is gratis te downloaden.

  -Door de redactie-

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW