Interconnect - Wayfinding in Birmingham 19 mei 2015

  Hoe zorg je dat mensen de weg gemakkelijk kunnen vinden in de stad? En hoe kun je dit integreren met de informatievoorziening in het openbaar vervoer? De Engelse stad Birmingham heeft hiervoor het concept Interconnect ontwikkeld. Dit intuïtieve systeem is gebaseerd op gebruikerswensen en behoeften en heeft tot doel om de binnenstad een impuls te geven. Het gebruiksvriendelijke concept is gemakkelijk toe te passen op andere steden. Via het Europese project INVOLVE is het systeem geïntroduceerd in Roermond en in het Griekse Kalamaria. 

  Het openbaar vervoer in Birmingham is niet eenvoudig. In het centrum zijn er meerdere stations en ov-knooppunten. Daarom had Birmingham behoefte aan een samenhangend informatiesysteem, dat mensen helpt om de weg te vinden in het openbaar vervoer én in de stad. Interconnect gaat dus verder dan ov-informatie alleen. Ten slotte begint en eindigt een rit nooit met het openbaar vervoer.  Het centrum van Birmingham met de verschillende ov-knooppunten 

  Reizigerswensen 

  Om maximaal aan te sluiten bij de gebruikerswensen, is in beeld gebracht wat voor type reizigers er zijn en wat voor behoeften deze groepen hebben. Hiertoe zijn diverse sessies georganiseerd met gebruikers en met relevante actoren. 

  De segmentatie van Interconnect is gebaseerd op twee variabelen: 

  veel / weinig tijd 
  veel / weinig ervaring met het openbaar vervoer van Birmingham 

  Het systeem moet voor al deze doelgroepen begrijpelijk en behulpzaam zijn.

  Doelgroepsegmentatie Interconnect

  Doelgroepsegmentatie Interconnect 

  Informatiebehoefte 

  Voor het plannen van een reis met het openbaar vervoer zoeken mensen informatie op verschillende manieren: 

  thuis: reis plannen op internet 
  onderweg: ov-informatie op haltes, perrons enzovoort 
  onderweg: ov-informatie in het voertuig en op smartphone 
  bestemming: plattegronden en bewegwijzering op straat.


  Momenten in de ketenreis waarop er behoefte is aan reisinformatie 

  Voor de reiziger is het prettig wanneer deze informatie samenhangend, herkenbaar en prettig wordt aangeboden. Dat vraagt om een gemeenschappelijke ‘taal’ en een uniform design. En een gemeenschappelijke databron. Die worden gebruikt in diverse middelen zoals websites, apps, halte-informatie en wegwijzers. 

  Het resultaat bestaat uit diverse ‘tools’ die uitblinken in intuïtiviteit en gebruiksgemak. Een mooi voorbeeld zijn de ‘totems’, die plattegronden bevatten in de kijkrichting. Daardoor oriënteren mensen zich gemakkelijker dan met kaarten waarop het noorden bovenaan staat. 

  Partnerships 

  Interconnect is opgezet door Centro, de vervoersautoriteit van Birmingham. Daarbij heeft Centro actief de samenwerking opgezocht met het bedrijfsleven. Zo dragen de binnenstadsondernemers, die verenigd zijn in een bedrijveninvesteringszone (link naar http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/bedrijven-investeringszones), financieel bij. Maar onder strikte voorwaarden: er mogen geen logo’s en reclame-uitingen op de borden. 

  Kansen scheppen 

  Interconnect is bedoeld om de kwaliteit van de stad te verhogen en kansen te scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen. Interconnect bevat daarom een holistische design-aanpak dat terugkomt in de netwerken van alle vervoerwijzen, reizigersvoorzieningen, informatiesystemen en in de verbinding tussen straten en plekken. 

  Het zorgvuldig gekozen design en de leesbaarheid van de informatie maken het aantrekkelijk om er gebruik van te maken. Het succes van Interconnect zit in de integratie door de keten heen. De gebruiker heeft immers geen boodschap aan het feit dat er verschillende partijen vervoerders en infrabeheerders zijn. Het komen tot één systeem vergt een zwaar voortraject om te komen tot een gezamenlijk ontwerp en een gezamenlijke databron. Interconnect heeft daarbij breder gekeken dan het openbaar vervoer alleen: het openbaar vervoer is immers geen doel op zich, maar een middel om bestemmingen te bereiken.


  Plattegronden bevatten informatie over bestemmingen in de stad én over het openbaar vervoer.


  Een ‘totem’  Een’totem’ bij ov-knooppunt Snow Hill


  Bushalte met actuele vertrekinformatie en informatie over bestemmingen in de omgeving 

  -Door Friso Metz-

  Friso Metz werkt voor Advier en Match Mobiliteit.

  Bronnen: 
  Interconnect, improving the journey experience, Centro, 2014

  Roermond City Nieuws, maart 2015 

  Afbeeldingen: Interconnect

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW