Autobedrijf wordt steeds meer dienstverlener 4 mei 2015

  We gaan bewuster en minder gebruik maken van de auto. Autobedrijven kunnen daarop inspelen door zich meer op dienstverlening te richten, bijvoorbeeld door advies te geven over private lease aan werknemers met een mobiliteitsbudget. De verduurzaming van ons mobiliteitsgedrag heeft een stevige impact op de automotive-sector, blijkt uit een thema-update van de Rabobank.

  Wat betekent de toename van duurzame mobiliteit voor de automotive-sector? Die vraag stelt de Rabobank in de factsheet met cijfers en trends die zij opstelde voor de sector. De factsheet is echter ook interessant voor wie ge├»nteresseerd is in gedrag. Ons mobiliteitsgedrag is natuurlijk van belang voor de automotive-sector, maar het beleid waarmee de automotive-sector te maken krijgt, heeft ook invloed op ons mobiliteitsgedrag, zo blijkt uit de factsheet.

  75% autokilometers 

  Als eerste de feiten; voor de helft van onze verplaatsingen gebruiken we de auto, 75% van de kilometers die we maken zijn autokilometers. Het aandeel fietskilometers zit in de lift door de snelle groei van de e-bike. We gaan wel steeds bewuster met ons reisgedrag om. Dit wordt o.a. gestimuleerd door bewustwordingscampagnes zoals de Hopper-campagne, maar ook bedrijven hebben steeds meer mogelijkheden om hun werknemers bewuster te laten reizen, zoals de inzet van het mobiliteitsbudget. 

  De mogelijkheden om slim te reizen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Kenden we vroeger alleen carpoolen, nu delen we onze auto via een app, of werken we deels thuis. De Rabobank verwacht dat onze mobiliteit in de toekomst nog slimmer wordt, dankzij vooruitstrevende projecten als de Google-auto. Een connected car rijdt nog zuiniger en effici├źnter, benut wegen beter en veroorzaakt minder ongelukken. 

  Nog slimmer 

  Voor de automotive-sector kan het begrip slimme mobiliteit nog wat breder worden getrokken, door naar het hele productieproces te kijken. Bij de productie, bij het gebruik en bij de recycling van auto's zijn kansen om te verduurzamen. Doordat de meeste auto's in Nederland op benzine rijden, is automobiliteit verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan worden teruggedrongen door de inzet op alternatieve brandstoffen. Het aantal elektrische auto's is in Nederland de laatste jaren rap gestegen, van 7.410 in 2012 naar 46.111 in 2014. In het Plan van Aanpak elektrisch vervoer: ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling’ uit 2011 stelt het Rijk zich ten doel om in 20209 minstens 200.000 elektrische voertuigen in Nederland te hebben. De Rabobank verwacht dat dit alleen lukt met flankerend beleid. 

  Een voorwaarde voor het stimuleren van elektrisch rijden is de beschikbaarheid van voldoende laadpalen. De range anxiety, de angst om met een lege accu langs de weg te komen te staan, neemt af nu het aandeel laadpalen flink groeit. 

  Fiscale maatregelen hebben een flinke invloed op het soort auto dat we kopen. Door het belastingvoordeel voor zeer zuinige auto's kozen particulieren steeds vaker voor een kleine auto. Niet alle autofabrikanten konden daardoor aansluiten op de relatief kleine Nederlandse markt. Het fiscale beleid voor lease-auto's wordt dit jaar herzien. Voor het overgangsjaar 2016 zijn de fiscale stimuleringen voor hybrides geminimaliseerd, alleen voor volledige elektrische voertuigen (FEV) blijft de fiscale begunstiging ongewijzigd op 4% bijtelling voor leaserijders. In 2017 bestaat er naar verwachting alleen nog een belastingvoordeel voor volledig elektrische voertuigen. 

  Autoverkoper als dienstverlener 

  Het aantal lease-auto's zal dalen, we gaan minder autokilometers maken en we gaan vaker auto's delen. Met al deze veranderingen in de maatschappij verandert ook de rol van de autohandelaar. Waar we vroeger de showroom in liepen voor een auto, verwachten we steeds meer een mobiliteitsdienst. Het autobedrijf zal zich in de toekomst steeds meer moeten focussen op de hele mobiliteitsdienst. Met name medewerkers met een mobiliteitsbudget hebben veel keuzevrijheid om hun mobiliteit in te richten en zullen bijvoorbeeld vragen hebben over private lease. Dat vraagt om andere kennis om de klant de mobiliteitsdienst te bieden die het beste bij hem of haar past.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW