Op zoek naar de allerbeste app 13 mei 2015

  Hoe vind je reisinformatie? Gewoon, door een appje te openen op je smartphone en te kijken wat de juiste route is, of de trein vertraging heeft en of er files staan. Een flinke meerderheid van de Nederlanders beschikt over een smartphone vol handige realtime informatie. Maar wat maakt een app tot een goede app? Kun je mensen verleiden om bijvoorbeeld de spits te mijden via een app? Het KiM publiceerde hier recent een onderzoek over. 

  De programmadirectie Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de maatregelen, dus ook de apps, die ze inzet effectief mogelijk maken. Maar wat maakt een app met reisinformatie effectief? Het KiM, het Kennisinstituut Mobiliteit, plaatst in haar studie 'Mobiel met Mobieltjes' acht verschillende mobiliteitsapps in een kader. Daardoor is het eenvoudig om te beoordelen welke apps bijdragen aan de beleidsdoelen van het ministerie, en welke apps dat niet doen, of mogelijk zelfs een negatief effect hebben. 

  De 3 G's 

  Om te bepalen wat een app tot een effectieve app maakt, maakt het KiM gebruik van de drie dimensies gewin, gemak en genot. Deze drie dimensies zeggen iets over het succes van de applicaties. Het gewin staat voor de meerwaarde van het gebruik; wat is het nut van de app, en wat wint de reiziger er mee als hij het gebruikt? Wint hij er bijvoorbeeld tijd mee omdat hij een snelle reisroute kan plannen, of bespaart hij kosten? Een app kan de gebruiker ook meer zekerheid over de reis bieden, of het gevoel geven dat de informatie die de gebruiker over zijn reisroute krijgt, betrouwbaar is. Tenslotte zoeken veel smartphonegebruikers bevestiging via sociale media. Ook daar kan een app bij helpen. 

  Het gemak staat voor het gebruiksgemak van de app. Een belangrijk aspect daarvan is het gebruiksgemak en vooral de snelheid. Een app die er zo lang over doet om je reis te plannen dat de trein die je had moeten nemen al weg is, is natuurlijk niet handig. Daarnaast storen mensen zich verschrikkelijk aan langzame, ingewikkelde apps. Een ander aspect van gemak is inderdaad dat een app eigenlijk zo simpel mogelijk moet zijn; de gebruiker moet niet verdwalen in keuze-opties en overvolle menu' s. Tenslotte is de toegankelijkheid van de app belangrijk; gebruikers haken bijvoorbeeld vaak af als blijkt dat ze zich voor het gebruik van een app moeten registreren. 

  Het gebruik van een app heeft een grote meerwaarde als de gebruiker er plezier aan beleeft. Daarom is de derde dimensie die het KiM onderzoekt het genot van een app. De vormgeving is daarbij belangrijk; een app die er mooi en verzorgd uitziet, zullen mensen sneller geneigd zijn deze te gebruiken. Daarnaast willen mensen graag deel uitmaken van een groep; ze willen ergens bij horen. Veel apps spelen daarop in, zoals BlaBlacar, een app die het mogelijk maakt om met anderen mee te rijden die dezelfde kant op moeten als jij. De app geeft gebruikers een bepaalde status, afhankelijk van het aantal keren dat ze de app gebruiken; iedereen wil natuurlijk doorgroeien tot 'expert' of zelfs tot 'ambassadeur'. Verder kunnen apps extra leuk worden als ze de gebruikers mogelijkheden bieden om spelletjes te doen of een competitie met elkaar aan te gaan. Dit verschijnsel, 'gamification', zagen we bijvoorbeeld al in een fiets-app van Fluitend naar je werk.

  Niemand is hetzelfde 

  Het KiM voegt een aantal bevindingen toe aan de drie dimensies. Ten eerste is het model niet statisch; de wensen en verwachtingen van gebruikers verschillen door de tijd heen. 

  Ten tweede kent het model 'satisfiers' en 'disatisfiers', net als de bekende klantwenspyramide van NS. Kort gezegd functioneert de dimensie gewin in het model als essential; als de app geen meerwaarde voor de gebruiker heeft, zal deze hem niet gaan gebruiken. De dimensie gemak is een dissatisfier; het gebruiksgemak van een app moet aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. Is dat niet het geval, dan zal de teleurgestelde gebruiker waarschijnlijk de app van zijn telefoon verwijderen. De dimensie genot werkt als satisfier. Als de app voldoet aan 'gewin' en aan 'gemak, dan is het eenapp die op een praktische manier iets toevoegt voor de gebruiker. Maar als de app mooi is vormgegeven, of bijvoorbeeld een slim spelelement inzet, wordt het gebruik van de app pas echt leuk. 

  Er is nog een belangrijk aspect voor gebruikers van mobiliteitsapps; niet ieder mens, of iedere groep mensen, is hetzelfde. De wijze waarop de drie G' s beoordeelt worden, verschilt per persoon en per groep. Waar jongeren vooral een snelle, fletsende app willen, hechten ouderen meer aan bedieningsgemak en overzichtelijkheid. Maar er zijn meer persoonskenmerken die een rol spelen. Het KiM behandelt onder andere het verschil tussen introverte en extraverte mensen. Extraverte mensen handelen vooral op basis van beloningen, en zullen daarom te prikkelen zijn met bijvoorbeeld een spelelement. Introverte mensen zoeken meer naar het wegnemen van onzekerheden, en hebben bijvoorbeeld baat bij een app die hun twijfels over de gekozen route wegneemt. 

  Als laatste kaart het KiM een praktisch punt aan; kent de reiziger de route die hij moet gaan afleggen, of niet? Ook dat maakt nogal uit voor het gebruik van apps. 

  Op basis van dit kader beoordeelt het KiM acht verschillende mobiliteitsapps. Wat de beste mobiliteitsapp is? Nee, wie het bovenstaande echt goed las, weet dat dé mobiliteitsapp niet bestaat. Maar gelukkig bestaan er steeds meer goede mobiliteitsapps. 

  Nieuwsgierig naar het hele onderzoek? Dat is hier te downloaden. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW