6 bijeenkomsten over gedrag 2 mrt 2012

  Alleen al uit het aanbod aan bijeenkomsten en congressen kun je opmaken dat gedragsbeïnvloeding in de spotlights staat.


  Het aanbod aan  bijeenkomsten de komende tijd:
   
  21 maart, DVM symposium Bereik, Rotterdam
  Ooit wel eens afgevraagd waarom mensen tegen beter weten in goedbedoelde aanwijzingen op DRIPS of borden negeren? Of hoe het komt dat informatiecampagnes nauwelijks effect hebben? En wat doet die auto toch met ons dat sommige maatregelen als een aanval op onszelf worden ervaren? Maar vooral: hoe kan ik in mijn dagelijks werk voordeel halen uit al die kennis over gedrag? Kom naar het DVM symposium en ontdek het gedrag van weggebruikers in relatie tot verkeersmanagement in de Zuidvleugel. Met o.a. Gerard Tertoolen als spreker.
  4 april, Verkeersgedragdag "Slim op reis", Soesterberg
  Het thema van de dag is 'Slim op reis'. Binnen dit thema staat centraal dat we in de toekomst anders moeten omgaan met mobiliteit. Belangrijk daarbij is het gedrag van weggebruikers. Hoe krijgen we mensen zover dat ze hun gedrag veranderen en bijvoorbeeld de spits mijden, zuiniger rijden, thuiswerken of kiezen voor een andere vervoerwijze.

  5 april  Duurzame mobiliteit, van beleid naar gedragsverandering, Utrecht
  Middag in het kader van de EU-projecten SEGMENT en GoPedelec. SEGMENT is op zoek naar momenten waarop mensen bereid zijn hun mobiliteitsgedrag te herzien. GoPedelec biedt een programma om die gedragsverandering gestalte te geven met de nadruk op de elektrische fiets.

  23 april, The human factor: op zoek naar de cultuur van slim werken en slim reizen, Schiphol-Rijk
  Het is ‘the human factor’: de manier waarop medewerkers en managers met elkaar samenwerken aan resultaten en het gedrag dat mensen vertonen in je organisatie. Maar weinigen zijn echt succesvol in het ontwikkelen van organisaties op juist dit aspect. SyndesmoLab #2 gaat over gedragsverandering. Hoe realiseer je die? Aan welke thema’s moet je werken? 
  25 april Binnenstebuiten ontwerpen, over aaibaar asfalt en menselijke maten, Utrecht
  Themabijeenkomst van XTNT. Begrijpt de gemiddelde weggebruiker een bepaald wegontwerp? Door te kijken naar menselijk gedrag en eigenschappen van weggebruikers, kun je betere ontwerpen maken en lastige situaties toch oplossen. Thema's zijn Shared Space, transferia en complexe ontwerpopgaven.
   28-30 augustus, 5th International Conference on Traffic and Transport Psychology, Groningen
  Wetenschappelijk congres voor onder meer onderzoekers in de verkeerspsychologie. Het congres probeert een brug te slaan tussen de theorie en praktijk van verkeersveilig gedrag en reisgedrag. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW