Alcohol of drugs op? Niet rijden! 7 jul 2017

  Deze blog gaat niet over de doorsnee weggebruiker. Die heeft namelijk al lang door dat alcohol, drugs of zware medicijnen en verkeer geen goede combinatie zijn en handelt daar naar. Deze blog gaat over die paar verkeersdeelnemers die wel onder invloed in de auto of op de fiets stappen, want die veroorzaken bovenmatig veel ellende.

  Feiten alcohol en verkeer

  Ten eerste de feiten. Hoeveel verkeersdoden en –gewonden er precies vallen door rijden onder invloed is lastig in te schatten, maar het SWOV becijferde dat er in 2015 tussen de 75 en 140 verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik vielen. Dat is helaas een lichte stijging ten opzichte van eerdere jaren. SWOV maakte eerder een factsheet over verdovende middelen in het verkeer waarin gegevens uit alcoholcontroles worden verduidelijkt. Ten eerste; 94,5 procent van de automobilisten is bij controle schoon. Bij automobilisten die ernstig gewond in het ziekenhuis belanden is dat echter maar 66,1 procent, wat alweer aangeeft hoe ernstig de invloed van verdovende middelen in het verkeer is.

  Cannabis

  Dat alcohol en verkeer geen goede combinatie lijkt misschien algemeen bekend, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Met name zware drinkers en jonge mannen gaan de fout in. Het is niet voor niets dat de alcoholnormen voor beginnende bestuurders strenger zijn dan voor geroutineerde bestuurders. Dat drugs, zoals cannabis, niet achter het stuur thuishoren is misschien minder bekend. Een polletje op de website van TeamAlert doet het ergste vrezen, ook al is niet duidelijk of de uitslag statistisch significant is. En weten jongeren ook dat fietsen met een slok of joint op evengoed gevaarlijk is? Weliswaar kan er niet zo makkelijk gedreigd worden met het innemen van een rijbewijs, maar strafbaar is het zeker.
  Uitsnede uit homepage TeamAlert

  BOB

  De bekendste campagne om verkeersdeelnemers op de gevaren van alcohol in het verkeer te wijzen is BOB. De campagne ging in 1995 in België van start en werd in 2001 door Nederland overgenomen. Ook andere Europese landen, waaronder Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk kennen BOB-campagnes. Een BOB is iemand die bewust niet drinkt als hij of zij nog moet rijden. Inmiddels is de BOB volledig ingeburgerd; wie voorafgaand aan een feestje, voetbalwedstrijd of festival vraagt wie er gaat BOBben, zal waarschijnlijk een brede glimlach en een opgeheven glas fris als antwoord krijgen. De Nederlandse taal heeft er een bewust onbeschonken werkwoord bij gekregen.

  Effectiviteit campagne

  In het verleden is er nog wel eens getwijfeld over de effectiviteit van de BOB-campagnes. In 2008 werd er een grote evaluatiecampagne gehouden. Daaruit bleek dat de campagne niet alleen een bereik van 97 procent had, maar dat de boodschap ook goed aankwam; een flinke meerderheid van de Nederlandse bevolking maakt vooraf afspraken over alcohol. Er wordt nog steeds elk jaar een BOB-campagne gehouden. In 2016 benadrukte de campagne dat wie de BOB is, dat ook moet uitspreken, zodat je niet per ongeluk toch alcohol aangeboden krijgt. Inmiddels wordt de campagne, zoals alle grote campagnes van de Rijksoverheid, jaarlijks geëvalueerd.

  ROV Oost-Nederland

  Naast de landelijke BOB-campagne zijn er talloze kleinere campagnes om verkeersdeelnemers op de gevaren van alcohol en/of drugs en verkeer te wijzen, vaak op lokaal niveau of gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren.
  In Gelderland en Overijssel is ROV Oost-Nederland in juli 2016 de campagne Rijden zonder invloed  gestart. De campagne wordt uitgevoerd door Responsible Young Drivers, Keijzer Marketing, Communicatie & Management en verkeerskundig bureau XTNT. Waar de BOB-campagnes zich vooral op alcohol richten, richt Rijden zonder invloed zich ook op rijden zonder drugs of zware medicijnen. De belangrijkste doelgroepen van de campagne zijn jongeren van 16 tot 25 jaar en 55-plussers. De boodschap van de campagne is dat rijden zonder invloed de normaalste zaak van de wereld is.

  Strategie

  Tijdens de campagne wordt ingezet op een aantal verschillende beïnvloedingsstrategieën, zoals zelfovertuiging en het werken met peer group leden. Dat leidt tot een breed pakket aan maatregelen . Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een alcokart, waarin een (nuchtere) deelnemer kan ervaren hoe het is om onder invloed te rijden, en welke inschattingsfouten je daarbij maakt, zijn er alcohol- en drugstests afgenomen en bezoekt een campagneteam scholen en festivals om met jongeren in gesprek te gaan. Het campagneteam is de komende tijd onder andere een week op de Nijmeegse Vierdaagsefeesten te vinden. Met 3D-Tripping krijgen deelnemers in virtual reality met een speciale bril de kans om virtueel te beleven wat het effect van autorijden met alcohol en drugs is. Ook is er een uitgebreide campagnesite, met veel informatie en een quiz (uw redacteur scoorde een keurige acht).

  Bereik

  De campagne krijgt veel aandacht in de lokale media, waardoor het bereik vrij goed is te noemen. Welk effecten de campagne tot nu toe heeft gehad is wat lastiger te zeggen; het is op dit moment nog niet vast te stellen of er, dankzij de campagne, daadwerkelijk minder bestuurders onder invloed zijn in Gelderland en Overijssel. De potentie voor de beoogde gedragsverandering is, zeker bij jongeren, wel aanwezig.

  - Door de redactie -

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW