Omslag naar schone voertuigen vraagt om gedragsmaatregelen 23 feb 2012

  Jurgen de Haan en Friso Metz

  De ontwikkeling van schone voertuigen is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Maar wil het grote publiek aan de elektrische auto, auto's op groen gas, e-bike of e-scooter, dan is er meer nodig dan het aanleggen van laadpalen en vulpunten. Een nieuwe KpVV-uitgave belicht de gedragskant. Aandacht daarvoor is nodig om de gevraagde omslag te realiseren.

   
  Schone voertuigen zijn een relatief nieuw fenomeen. De elektrische fiets lijkt onder senioren een hit te zijn. In het straatbeeld zie je steeds vaker voertuigen die rijden op groen gas. En de elektrische auto krijgt veel aandacht in de media. Als een schonere auto een vuiler type vervangt, dan is dat goed voor luchtkwaliteit, geluid, klimaat en energie. Nog gunstiger is het wanneer de elektrische fiets autoritten vervangt. 

  Dat de overheid hier energie in steekt, is daarom goed te begrijpen. Veel gemeenten hebben plannen voor het plaatsen van laadpalen en het opnemen van van enkele elektrische auto's in het wagenpark. Dat is natuurlijk goed, maar het lijkt niet genoeg om de zorgen dat burgers massaal overstappen op schone voertuigen. Als je dat wil, dan zijn gedragsgerichte maatregelen onontbeerlijk. 

  En kansen zijn er genoeg. Zo is er veel potentie voor het gebruik van elektrische fietsen in het woon-werkverkeer boven de 7 kilometer. In veel steden is er al een vulpunt voor groen gas en bijna ieder automerk verkoopt auto's die op groen gas rijden. 

  Daarom heeft het KpVV een handreiking ontwikkeld die helpt bij het formuleren van gedragsmaatregelen die bijdragen aan de transitie naar schone voertuigen. De handreiking begint met een korte uitleg over de werking van het menselijk brein. Die kennis is handig: als je weet hoe mensen denken, kun je er beter op inspelen en dat geeft meer resultaat.


  Om effectief te zijn, is het nodig dat:
  • mensen hun houding veranderen;
  • de sociale norm verandert;
  • we rekening houden met emoties/ de emotionele waarde van beslissingen;
  • we proberen gewoontegedrag te doorbreken;
  • we inspelen op het individuele belang van de doelgroep.
  De brochure biedt een stappenplan dat helpt om doelen te stellen, een doelgroep uit te zoeken en aan te sluiten bij de (beleving van de) doelgroep. Voor dit laatste formuleert de brochure opnieuw enkele stappen.
  De brochure maakt duidelijk dat duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding hand in hand gaan. Ze bevat sowieso een mooi overzicht van gedragsprincipes. Lezenswaardig dus voor eenieder die interesse heeft in gedragsbeïnvloeding.

  Electric heroes: hoe krijg je jongeren op een elektrische scooter?

  De brochure beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden van gedragsmaatregelen. De Haagse 'Electric Heroes' campagne is qua aanpak interessant. Die licht ik toe. Meer voorbeelden vindt u in de brochure (zie ook de links onderaan dit blog).

  Scooters zijn enorm populair bij jongeren, maar de elektrische scooter slaat nog niet echt aan. Omdat de elektrische scooter bijdraagt aan een beter milieu en minder geluidsoverlast, wilde de Nederlandse Stichting Geluidshinder samen met de gemeente Den Haag het gebruik van elektrische scooters onder jongeren stimuleren.


  Najaar 2010 konden de jongeren twee dagen gratis een scooter uitproberen. Op een website konden jongeren zich aanmelden als testrijder. Wie zich aanmeldde, kreeg thuis de scooter geleverd en kreeg daarbij een uitgebreide uitleg. Als tegenprestatie konden de jongeren een  video op de site plaatsen. Na afloop kon je stemmen op het leukste filmpje. De winnaars kregen een elektrische scooter. Ze gingen daarom zelf hun filmpje promoten. Dit leverde ruim 5 miljoen views, 10.000 unieke bezoekers op een doelgroep van 25.000 jongeren.38 jongeren van 12 verschillende jongeren testten een elektrische scooter. Meer dan 80% stuurde een filmpje of foto in.
   
  De actie sloot als volgt aan op de doelgroep:

  Aandacht
  Het probeeraanbod werd aangekondigd op schoolpleinen en op populaire radiozenders. Scooters sluiten sowieso aan bij de belevingswereld van jongeren.

  Betrokkenheid
  Jongeren konden meedoen door een elektrische scooter te testen. Ze werden aangemoedigd om hun vrienden te betrekken door te stemmen op hun foto.

  Interesse
  Het probeeraanbod moest de interesse trekken om het product te gaan gebruiken. Dat de jongeren kans maken om een elekrische scooter te winnen, maakte het aanbod interessanter.
   


  Doorbreken van gewoontes
  De campagne was een poging om gewoontes te doorbreken: je kunt een 'gewone' scooter kopen en een elektrische. Omdat de jongeren zelf de elektrische variant hebben gepromoot, levert dit weinig weerstand op. De positieve aandacht kwam uit onverdachte hoek. Hoogstwaarschijnlijk was dit nooit gebeurd als de gemeente de zender was. 

  De campagne zorgde voor een positieve grondhouding. Een vervolgactie om echt resultaat te krijgen, is dan nog wel nodig. Wil je dat jongeren daadwerkelijk een elektrische scooter kopen, dan is het belangrijk dat dit eenvoudig is, dat je beloftes waarmaakt en mogelijke risico's zoveel mogelijk uitsluit. 

  Meer informatie
  KpVV-brochure 'Transitie naar duurzaam vervoer – gedragsmaatregelen op maat'
   
  Praktijkvoorbeelden:
  Electric Heroes, gemeente Den Haag 
  Probeer een E-bike (BRAMM), Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
  Rotterdam elektrisch, gemeente Rotterdam 
  Fuelswitch, provincie Gelderland


  Jurgen de Haan en Friso Metz werken bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer Ze delen kennis over duurzame mobilteit, mobiliteitsmanagement en het beïnvloeden van reisgedrag.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW