Nieuwe KiM-publicatie: hoe omgaan met menselijk gedrag in het verkeersbeleid? 5 aug 2011

  In juli 2011 bracht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een publicatie uit over gedrag.

  Vrijwel iedere beleidsmaatregel heeft een effect op het gedrag van mensen. Beleidsmakers gaan er veelal van uit dat mensen rationele keuzes maken. Dat is vaak een verkeerde aanname: mensen gedragen zich vaak niet rationeel. Toch reageren ze meestal voorspelbaar. Het rapport zoekt antwoorden op de vraag hoe je dit gedrag beter voor het voetlicht kunt brengen en daarmee beter beleid kunt maken.

  Psychologie en gedragseconomie zijn onderbelicht in het verkeersbeleid

  De sociale psychologie en de gedragseconomie verklaren waarom beleid al dan niet effectief is. Beleid kan effectiever worden wanneer het beter gebaseerd is op ‘gedragsprincipes’. Dat geldt ook voor mobiliteitsbeleid. Daarom is het belangrijk om menselijke keuzes beter te begrijpen, of ze nu rationeel zijn of niet. Dit KiM-rapport doet daar een aanzet toe. Daarmee is het rapport interessant voor beleidsmakers die zich willen verdiepen in de (on)mogelijkheden van gedragsbe├»nvloeding.

  Effectief mobiliteitsbeleid


  In het rapport gaan de auteurs in op het belang van gedrag voor effectief beleid. Vervolgens reikt het bouwstenen aan voor gedragsbeïnvloeding. Daarna volgt een beschrijving van twee cases:
  1. Achteraf verklaren van de gedragseffecten rond invoer en afschaffing van de vliegbelasting;
  2. Gedragsinzichten gebruiken bij voorgenomen beleid: de geplande HOV-lijn Den Haag-Maassluis-Rotterdam.
  Tot slot gaat het rapport in op psychologische modellen die gedrag kunnen verklaren.Volgens het KiM is gedragsbeïnvloeding geen wondermiddel, maar het is zeker ook niet iets ongrijpbaars.

  KiM-rapport 'Gedrag in Beleid. Met psychologie en gedragseconomie het mobiliteitsbeleid versterken.'.

  Het rapport gaat  op p. 23 in op sociaal bewijs: veel mensen doen iets omdat andere het doen. Kunstenares Roosmarijn Vergouw demonstreerde deze theorie met een fietskunstwerk. Zie onderstaand filmpje.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW