Toetsing producten Toolkit Verkeerseducatie

De toetsing van producten in de PVE-Toolkit gaat niet over de uitvoering en zegt ook niet of een product ‘het beste product’ is. Het geeft wel een indicatie of er zorg is besteedt aan een aantal aspecten die ‘voorwaarden’ zijn voor kwaliteit.

Bij subsidiegevers was de wens om meer te willen weten over ‘kwaliteit’ van producten. Aangezien veel effectevaluaties ontbreken is ervoor gekozen om als eerste stap te kijken of producten op een tiental punten goed in elkaar zitten en ontwikkeld zijn. Deze punten zijn uitgewerkt in opdracht van CROW-KpVV door adviesbureau Royal HaskoningDHV in een educatieve checklist. Daarnaast is er een interactieve presentatie ontwikkeld, die producenten kan helpen bij het maken van een handleiding.

Er wordt getoetst:

  • of het product goed is gedocumenteerd
  • of er goed over een aantal ontwikkelvragen is nagedacht
  • of er aandacht is voor evaluatie en kwaliteitsverbetering.

De toetsingen worden uitgevoerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV in opracht van en samenwerking met CROW. Tevens zijn educatie-experts vanuit een aantal provincies en ROV's betrokken als kwaliteitsbewakers.
 
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de 10 hoofdcriteria. Per onderdeel kunnen maximaal vijf sterren worden behaald.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★
10. Effectmeting
 
 
De ervaring met toetsingen laat zien dat er nog veel te verbeteren valt in het formuleren van goed uitgewerkte ‘leerdoelen’. Niet alleen moeten deze zo scherp zijn geformuleerd dat ze ook meetbaar zijn in een evaluatie van een product maar (bij voorkeur) zijn zij ook geformuleerd op verschillende niveaus; van concreet handelen tot en met het nadenken over je eigen reisgedrag. Bijvoorbeeld: 
 
Verkeerseducatie richt zich vaak op het aanleren van technische basisvaardigheden. Als je je daartoe beperkt bestaat het gevaar dat mensen denken dat ze ook complexe situaties aan kunnen en ook dat ze meer risico’s kunnen nemen. Verkeerseducatie kan op die manier zelfs averechts werken.
 
Verkeerseducatieprojecten moeten erop zijn gericht deze leerdoelen op verschillende niveaus (van praktisch tot meer strategisch) zo goed mogelijk in te vullen. Meer informatie hierover is te vinden in het leerdoelendocument.


 

© Copyright 2014 CROW