Meld een product aan voor de Toolkit Verkeerseducatie

Bent u producent en wilt u een product aanmelden? Dat kan! Hieronder kunt u lezen wat daarvoor nodig is.

Een product moet minimaal voldoen aan de volgende criteria. Het product:

  • behandelt een onderwerp dat in de kerndoelen van verkeerseducatie is opgenomen;
  • is gericht op een bepaalde doelgroep;
  • heeft positieve invloed op de kennis, vaardigheid of motivatie van de doelgroep;
  • is gemakkelijk in te zetten, te implementeren, en uit te voeren;
  • is up-to-date (bij voorkeur niet ouder dan vijf jaar);
  • is geen reclamemateriaal;
  • is betaalbaar.
 
Nieuwe producten of projecten kunnen via mail worden gemeld bij CROW. U krijgt dan van CROW een invulformulier en (indien relevant) een verzoek tot het meewerken aan toetsing van het product.
Let op: De kosten voor deze toetsing bedragen €500,-

© Copyright 2014 CROW