Meld een product aan voor de Toolkit Verkeerseducatie

Bent u producent en wilt u een product aanmelden? Dat kan. De PVE-Toolkit wil graag zo volledig mogelijk zijn en de actuele stand van zaken weergeven.

Een product moet minimaal voldoen aan de volgende criteria:

  • behandelt een onderwerp dat in de kerndoelen van verkeerseducatie is opgenomen
  • is gericht op een bepaalde doelgroep
  • lijkt iets wezenlijks te doen aan de kennis, vaardigheid of motivatie van de doelgroep
  • is gemakkelijk in te zetten, te implementeren c.q. uit te voeren
  • is up-to-date (bij voorkeur niet ouder dan vijf jaar)
  • is geen reclamemateriaal
  • is betaalbaar.
 
Nieuwe producten of projecten kunnen via mail worden gemeld bij CROW.  U krijgt dan van CROW een invulformulier en (indien relevant) een verzoek tot het meewerken aan toetsing van het product.

© Copyright 2014 CROW