Over de Toolkit Permanente Verkeerseducatie

Deze Toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden op het gebied van verkeerseducatie. Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’

Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar in de vorm van lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen, opleidingen enz.

Kwaliteitsimpuls

Deze Toolkit is is er om een verdere kwaliteitsimpuls te geven aan het proces van Permanente Verkeerseducatie. Enerzijds is de Toolkit ervoor om het gebruik van zinvolle producten en projecten stimuleren door te helpen om tot een goede keuze van materialen te komen. Anderzijds is de toolkit bedoeld om ontwikkelaars van leermiddelen te stimuleren producten en projecten te ontwikkelen die aansluiten op de geformuleerde leerdoelen voor permanente verkeerseducatie en hen gebruik te laten maken van de educatieve checklist bij de ontwikkeling van hun product. Deze checklist is ook door CROW-KpVV ingezet om producten te toetsenDe hoeveelheid 'sterren' in het oordeel geeft aan of het product goed is gedocumenteerd, of er goed over een aantal ontwikkelvragen is nagedacht en of er aandacht is voor evaluatie en kwaliteitsverbetering.
 

Voor wie is de pve-toolkit bestemd?

De toolkit is in eerste instantie ontwikkeld voor organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben op het gebied van verkeerseducatie. Dit zijn vooral de regio’s in de vorm van provincies, regionale overlegorganen verkeersveiligheid (rov’s) en vervoerregio’s, maar daarnaast kan ook gedacht worden aan afdelingen onderwijs en/ of verkeer van gemeenten en onderwijsbegeleidingsdiensten. Verder is de toolkit ook te gebruiken door ‘eindgebruikers’ zoals peuterspeelzalen, scholen, ouderenbonden e.d.

Bekijk de pve-toolkit

© Copyright 2014 CROW