Over deze website

De website Mobiliteit en Gedrag is een site van CROW-KpVV.

Op deze themasite van CROW vindt u niet alleen informatie van CROW zelf maar ook van andere organisaties die zich bezig houden met mobiliteit en gedrag. Het weblog Reisgedrag (sinds juli 2015 omgedoopt tot 'weblog mobiliteit en gedrag') en de vernieuwde toolkit permanente verkeerseducatie zijn ook in deze website opgenomen.  

Rondom de site is een redactieraad gevormd die bestaat uit de volgende personen:
 
 • Martijn Dijkhof, gemeente Utrecht
 • Fred Wildenburg, gemeente Heerhugowaard
 • Ilse Harms, Connecting Mobility
 • Chantal Merkx, RWS-WVL
 • Marcus Popkema, Hogeschool Windesheim
 • Matthijs Dicke-Ogenia, Goudappel Coffeng
 • Marjan Hagenzieker, SWOV
 • Frans Larmené, Kenniscentrum Shared Space/NHL
 • Gerard Tertoolen, XTNT
 • Jorn Horstman, D&B
 • Friso Metz, Advier
 • Gerard Kern, ROV Oost-Nederland
 • Ewoud Vink, Provincie Noord-Brabant
 • Karolien van Wijk, redacteur

 

Contact

Wilma Slinger

Bel of mail met
 • 0318 - 69 98 90
 • 06 - 51 23 16 28
 • wilma.slinger@crow.nl
 • Wilma Slinger

© Copyright 2014 CROW