Zeven Sloten

Zeven Sloten is een educatief cabaret over gedrag en verkeer die ongeveer 45 minuten duurt. In de voorstelling probeert de cabaretier het publiek te raken met aangrijpende verhalen over voor jongeren herkenbare risicosituaties in het verkeer. Aansluitend aan de cabaretvoorstelling vindt een forumdiscussie plaats. In totaal duurt Zeven Sloten ongeveer twee aaneengesloten lesuren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Johan Cahuzak Theater, contactpersoon: Johan Cahuzak, info@johancahuzak.nl; tel. 06-22266718
Jaar: Het programma is in 2007 ontwikkeld, de voorstelling wordt jaarlijks geactualiseerd.
Looptijd: 2 lesuren
Kosten: De eerste voorstelling kost € 735,- de tweede € 155,- en de derde € 315,-. De bijbehorende forumdiscussies kosten elk € 175,-. De bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten. 

Verschijningsvorm

Cabaretvoorstelling met aansluitend een forumdiscussie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 12 tot 16 jaar

Korte karakteristiek

Zeven Sloten begint met een cabaretvoorstelling. Hierin wordt geprobeerd de jongeren te raken met aangrijpende verhalen over risicovolle situaties in het verkeer. Met cabareteske middelen als humor, satire en confrontatie worden samen met de jongeren risicovolle situaties in het verkeer en de gevolgen daarvan behandeld. Wat doe je als een vriend in een zeer gevaarlijke verkeerssituatie dreigt te belanden? Wat doe je als blijkt dat de BOB gedronken heeft? Rij je mee of rij je niet mee? Zeg je er iets van? Enz. In het tweede gedeelte van het programma wordt in de vorm van een forumdiscussie dieper ingegaan op de in de voorstelling behandelde situaties. In het forum zitten sowieso een of meer leerlingen en de begeleidende docenten. Tevens kunnen voor het forum een politieagent, de verkeerscoördinator/ verkeersdocent van de school of een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie (zoals Veilig Verkeer Nederland en Slachtofferhulp) worden uitgenodigd. De doelen die beoogd worden zijn:
 
  1. Identificatie met gespeelde personen
  2. Confrontatie met eigen gedrag en gedrag van gespeelde personen
  3. Op een voor leerlingen (en acteur) prettige wijze verkeersgedrag ter sprake brengen
 

Methodiek

In het cabaretdeel van het programma worden op een humoristische en speelse wijze, maar ook op een confronterende wijze voor jongeren herkenbare risicosituaties in het verkeer behandeld. Dat gebeurt als het ware met een lach en een traan. In de forumdiscussie worden de risicosituaties en de gevolgen ervan besproken en persoonlijk gemaakt: Zijn de situaties herkenbaar? Heb je ze ooit meegemaakt. Hoe heb je ze opgelost? In de discussie komt ook aan de orde hoe je risicosituaties tijdig kunt herkennen en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze niet ontstaan of niet uit de hand lopen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De voorstelling Zeven Sloten kan tot drie keer op één dag worden gespeeld. Per sessie kunnen maximaal 2 klassen tegelijk worden bereikt. Voor de theatersfeer is het belangrijk dat de voorstelling kan worden gespeeld in een verduisterde ruimte. Voor de uitvoering van Zeven Sloten is een groot lokaal nodig met een relatief klein speelvlak. Voor de leerlingen is een korte lesbrief gemaakt die van tevoren behandeld/ gelezen kan worden. Voor de uitvoering van Zeven Sloten zijn twee aaneengesloten lesuren nodig.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het programma.

Conclusie

Met behulp van Zeven Sloten worden risicovolle situaties in het verkeer op een bij jongeren passende manier behandeld. In de theatervoorstelling gebeurt dat op een speelse en humoristische manier. In de forumdiscussie worden de gespeelde situaties persoonlijk gemaakt en wordt besproken hoe je gevaarlijke situaties in het verkeer kunt voorzien en kunt voorkomen.

© Copyright 2014 CROW