Zeeuwse E-bikedagen

De Zeeuwse E-bikedagen geven senioren op de e-bike theoretische en praktische handvatten om veilig deel te nemen aan het verkeer. Zowel beginnende als gevorderde e-bikers worden onder leiding van ervaren fietsenmakers en opgeleide instructeurs voorgelicht over de risico’s voor ouderen in het verkeer, de technische aspecten van de e-bike, en de verkeersregels voor e-bikers. Daarna stappen de deelnemers zelf op de e-bike om het oefencircuit te rijden en om een rit door de omgeving te maken, en krijgen ze de mogelijkheid om het verschil tussen typen e-bikes te ervaren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

 N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het volledige toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar:  2014
Kosten: Op aanvraag


 

 

Verschijningsvorm

Een e-bikedag bestaat uit één dag van ongeveer 9:30 tot 16:30, inclusief lunch. Tijdens de dag worden de deelnemers door vakkundige fietsenmakers en hiervoor getrainde instructeurs voorgelicht over de risico’s van e-bikes in het verkeer en stappen de deelnemers zelf op de e-bike voor een rit door de wijk en op het oefencircuit! Deelnemers krijgen bovendien de mogelijkheid om verschillende soorten e-bikes en alternatieve fietsen uit te proberen op de algemeen toegankelijke infomarkt.
 
Aan het eind van de dag krijgen de deelnemers een certificaat als bewijs voor deelname aan de dag. 

Korte karakteristiek

In verhouding tot andere weggebruikers lopen senioren op een e-bike meer risico op ongevallen die leiden tot opname op de spoedeisende hulp en/of langdurig letsel. In opdracht van de provincie Zeeland ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland Steunpunt Zeeland daarom een cursus om ouderen op de e-bike theoretische en praktische kennis aan te reiken om zo beter uit te voeten te kunnen in het verkeer. Hierbij wordt gelet op de ervaring van de deelnemers met de e-bike om informatie op maat te geven.

Methodiek

Ochtend (theorie)
-    Een vakkundige fietsenmaker geeft met behulp van een PowerPointpresentatie uitleg over de technische aspecten van e-bikes. Wat zijn de verschillen tussen verschillende typen e-bikes, en wat merk je daarvan als berijder? Waar moet je op letten bij onderhoud etc.?

-    Een speciaal geschoolde voorlichter van VVN legt met behulp van een PowerPointpresentatie de verkeersregels uit die van toepassing zijn op de e-biker. Waar moet extra op gelet worden, wat zijn gevaren voor andere weggebruikers etc. Het betreft een interactieve presentatie waarbij deelnemers gevraagd wordt naar hun keuze en waarom.
-    Warming-up onder begeleiding van gekwalificeerde ergotherapeut gericht op de spieren en bewegingen die nodig zijn tijdens het fietsen.

Pauze
-    Lunch
-    Video en uitleg praktijkprogramma

Middag (praktijk)
-    Rit door de wijk: Onder leiding van de instructeurs een rit door de wijk maken. Letterlijk en figuurlijk stil staan bij lastige situaties in het verkeer.
-    Rijden in de directe omgeving: keuze van de fiets; zadelhoogte laten afstellen; de fiets leren bedienen en wennen aan de e-bike in de directe omgeving onder leiding van fietsenmakers en één of meerdere instructeur(s) van VVN
-    Informatiemarkt over e-bikes, hulpmiddelen en alternatieve fietsen onder leiding van instructeur/fietsenmakers/seniorenwinkel. Rijden met verschillende e-bikes om de verschillen zelf te ervaren. 
-    Oefencircuit waarbij onder begeleiding van instructeurs fietsoefeningen uitgevoerd worden. 

Afsluiting
-    Uitreiking certificaat en evaluatie

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Er is hier uitgegaan van 18-28 deelnemers aan een e-bikedag. Het aantal deelnemers is vooral afhankelijk van het aantal instructeurs en de beschikbaar ruimte. Met een verhouden van één instructeur op maximaal vijf deelnemers wordt persoonlijke begeleiding gewaarborgd.
Voor de cursus is een binnenruimte nodig voor de workshops. Liefst twee aparte ruimtes zodat de groep opgesplitst kan worden, waar weinig afleiding is en waar lunch, thee en koffie geserveerd kan worden. Daarnaast is een buitenlocatie van ongeveer 250m2 nodig voor het oefencircuit, en dient de locatie in de buurt te zijn van de bebouwde kom voor een rit door de wijk. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke effectmeting uitgevoerd. 

© Copyright 2014 CROW