Your Message

Tijdens Your Message gaan middelbare scholieren of mbo-studenten aan de slag met een campagne over een actueel verkeersprobleem, bijvoorbeeld afleiding, middelengebruik of fietsverlichting. Ze gaan aan de slag met een poster, slogan en gadget. Met het campagneplan overtuigen zij medestudenten of scholieren om zich veiliger te gedragen in het verkeer. Het beste campagneplan kan daadwerkelijk ontwikkeld worden, zodat de boodschap verder wordt verspreid op school.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★★★


N.b. Er zijn maximaal vijf sterren op ieder onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting TeamAlert,  tel. 030-2232893 info@teamalert.nl
Jaar: 2016
Looptijd: 90 minuten
Kosten: De kosten bedragen €2.650,-  per Your Message uitvoering.

Verschijningsvorm

Your Message is een anderhalf uur durend verkeerseducatieproject voor studenten op het mbo. Het betreft peer-to-peer educatie waarbij jongeren lesgeven aan jongeren. 

Korte karakteristiek

Your Message is één van de educatieve verkeersprojecten van TeamAlert. Binnen projecten gaat TeamAlert het gesprek aan met jongeren over maatschappelijke thema’s. 

Your Message is een project waarbij leerlingen door middel van een interactieve werkvorm aan de slag gaan met het thema verkeersveiligheid. Het project wordt uitgevoerd door onze peers: jongeren tussen de 16 en de 24 jaar die als rolmodel dienen voor de jongeren die deelnemen aan het project. TeamAlert werkt met de peer-to-peer methode zodat jongeren positief beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. 

Tijdens Your Message gaan studenten aan de slag met actuele verkeersproblemen. Door eerst over hun eigen ervaring te praten in groepjes, ontdekken de studenten wat zij belangrijk vinden en welk risicogedrag ze zelf vaak vertonen. Aan de hand hiervan formuleren ze een persoonlijk voornemen en kiezen ze een thema en een verkeersveilige boodschap voor leeftijdsgenoten. Over dit thema bedenken de leerlingen een campagneplan waarmee ze zichzelf en hun leeftijdsgenoten overtuigen. Met behulp van een poster en een slogan krijgt hun campagne vorm. Ter afsluiting presenteren de groepen hun campagneplan aan elkaar.

Methodiek

Er zijn verschillende methoden voor gedragsbeïnvloeding verwerkt binnen Your Message. Hieronder wordt kort beschreven via welk onderdeel aan welk doel wordt gewerkt.

Ervaringselement Stap Op: Dit onderdeel heeft als doel de kennis, risicoperceptie en eigen effectiviteit te verhogen. De leerlingen ervaren in een veilige setting hoe het is om verkeersonveilig gedrag te vertonen en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit wordt gedaan door middel van een ervaringselement. De jongeren bekijken een filmpje van een fietser die door de stad fietst. Tijdens het filmpje wordt aan de jongeren gevraagd om een code in te toetsen en te controleren op uitgedeelde rekenmachines. De focus op de code en de rekenmachine heeft als gevolg dat de jongeren een aantal voorwerpen in de film niet zien. Zij kunnen deze na het bekijken van de film ook niet benoemen. Het filmpje wordt vervolgens herhaald zonder extra opdrachten, waardoor de jongeren zelf ervaren wat zij gemist hebben terwijl ze met de rekenmachine bezig waren. In de nabespreking trekken de jongeren zelf de conclusie dat het onmogelijk is om zowel op te letten in het verkeer als iets in te toetsen of te lezen. De link met appen in het verkeer wordt gelegd. Samen met de jongeren worden handelingsalternatieven geformuleerd, zoals het afstappen om te appen of het uitzetten van je internet of telefoon tijdens een fietsrit. Door ‘Stap op!’ ervaren de jongeren de grenzen van hun eigen kunnen, waardoor zij appen in het verkeer als risicovoller gaan zien. Doordat zij de ervaring zélf meemaken is de motivatie om de focus voortaan op de weg te houden sterk.  
 
Your Message, groepsgesprek over ervaring: Dit onderdeel heeft als doel het verhogen van kennis, attitude, sociale norm, risicoperceptie en eigen effectiviteit. De leerlingen worden verdeeld in vier groepjes met per groepje één begeleider. In deze groepjes komen de leerlingen zelf aan het woord over afleiding in het verkeer. Door het delen van ervaringsverhalen het inzicht in de risico’s vergroot. In het groepsgesprek geven de leerlingen zichzelf en elkaar handelingsalternatieven om het gewenste gedrag vol te houden. Ook worden er feiten besproken ter verhoging van de kennis. Het groepsgesprek past bij de doelgroep omdat leerlingen graag zelf vertellen wat ze van iets vinden. 
 
Gadget maken: Dit onderdeel heeft als doel het verhogen van de intentie en de eigen effectiviteit. De leerlingen mogen zelf een voornemen bedenken en opschrijven op een Your Message-sleutelhanger. Het voornemen sluit aan op het groepsgesprek. Het voornemen is geformuleerd in de vorm van een implementatie-intentie. In een implementatie-intentie wordt de situatie gespecificeerd (waar en wanneer) waarin een bepaald gedrag gewenst is (wat en hoe). Bijvoorbeeld: ‘Als ik ‘s ochtends naar school fiets, dan zet ik mijn telefoon uit.’ Implementatie-intenties helpen mensen in het bereiken van doelen om gewenst gedrag uit te voeren. Het is een individuele opdracht per leerling, de leerling kiest het voornemen dat aansluit op zijn of haar ervaring en zelfgestelde doelen in het verkeer. Er wordt dieper ingegaan op de verkeerssituatie en hoe de leerlingen zich in de toekomst zullen gedragen. Elke keer als ze de sleutelhanger zien denken ze terug aan hun voornemen. 
 
Campagneplan maken en presenteren: Dit onderdeel heeft als doel het verhogen van kennis, attitude, sociale norm en eigen effectiviteit. De leerlingen gaan aan de slag met een campagneplan. Het onderwerp van de campagne wordt gebaseerd op de gesprekken en voornemens uit de voorgaande onderdelen. Er wordt gekozen voor het thema waar de leerlingen de meeste interesse in hebben en concrete handelingsalternatieven over hebben bedacht om toe te passen in hun eigen verkeerssituatie. Doordat de jongeren zelf een standpunt innemen overtuigen zij zichzelf van de juistheid van dit standpunt (self-persuasion). Zij bedenken een slogan, een tip en een bijpassend feitje, waarmee ze een poster vormgeven. Daarnaast bedenken zij een plan hoe zij hun boodschap het best kunnen verspreiden onder hun medeleerlingen. Tot slot presenteren ze de gemaakte campagnes aan elkaar, waardoor de groepjes ook van elkaar leren.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per uitvoering worden maximaal drie en minimaal twee sessies gehouden. Per sessie (van anderhalf uur) neemt één klas deel aan Your Message (minimaal 20 en maximaal 30 leerlingen). TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert aan het eind een evaluatie uit. De opbouwtijd bedraagt 45 minuten en er wordt gebruik gemaakt van één lokaal. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoeken, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken.

Er is in 2017 een User Experience onderzoek gedaan naar het project Your Message. Leerlingen beoordeelden het project en de medewerkers goed, namelijk respectievelijk met een 7,9 en een 8,4.   
Onderzoeksbureau Dijksterhuis en Van Baaren is in 2018 door de provincie Noord-Brabant gevraagd om een aantal verkeersveiligheidsprojecten te bestuderen en te beoordelen op verwachte effectiviteit vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. De projecten kregen een score voor gedragspotentie. Your Message is hierin opgenomen en kreeg een score van 4 uit 5.

Samenvatting

Tijdens Your Message gaan middelbare scholieren of mbo-studenten aan de slag met een campagne over een actueel verkeersprobleem, bijvoorbeeld afleiding, middelengebruik of fietsverlichting. Ze gaan aan de slag met een poster, slogan en gadget. Met het campagneplan overtuigen zij medestudenten of scholieren om zich veiliger te gedragen in het verkeer. Het beste campagneplan kan daadwerkelijk ontwikkeld worden, zodat de boodschap verder wordt verspreid op school.

© Copyright 2014 CROW