Wijzer door het verkeer

'Wijzer door het verkeer' is een praktijkgerichte verkeersmethode voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het biedt een flexibel jaarprogramma zodat leerkrachten het programma naar eigen inzicht kunnen toepassen.

Deze verkeerslesmethode is inmiddels vervangen door Wijzer! Verkeer! 

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Beschikbaarheid:  
Uitgever: Noordhoff Uitgevers, bao@noordhoff.nl, tel. 050-5226922
Jaar: In 2009, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, herzien. De eerste editie van de methode is in 2001 op de markt gekomen.
Looptijd:  
Kosten: Indicatie voor aanschaf van de methode, uitgaande van materialen voor alle 8 groepen en circa 25 leerlingen per groep: eerste aanschaf € 5.023,-, vervolgjaren € 831,- Digibordsoftware (€ 175,- per jaar, Verkeerstrainer Wijzer door het verkeer (leerlingensoftware, prijs afhankelijk van schoolgrootte). 
 

Verschijningsvorm

Totaalpakket met handleidingen voor leerkrachten, werkboeken, leerlingenboeken en software. In deze methode speelt ICT een belangrijke rol. De digibordsoftware kunt u inzetten voor instructie en uitleg, de Verkeerstrainer Wijzer door het verkeer is een hulpmiddel om te differentiëren en te individualiseren in de groep. De software bevat meer dan 150 filmfragmenten van echte verkeerssituaties. 

Methodiek

Wijzer door het verkeer is een complete methode met materialen voor de groepen 1 tot en met 8. In ‘Wijzer door het verkeer’ zijn de verkeerslessen gegroepeerd rond thema’s. Ieder thema krijgt voor de diverse groepen een eigen invulling. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in de loop van ieder schooljaar te maken met negen min of meer vaste thema’s. De herhaling die daarbij optreedt heeft als doel dat de kinderen bepaalde handelingen automatiseren. De methode beperkt zich niet alleen tot het aanleren van kennis en vaardigheid, maar besteedt met name in de hogere groepen ook aandacht aan het benodigde verkeersinzicht en de vereiste houding en motivatie. Door de gehele methode heen zijn er praktijklessen in de methode opgenomen. Deze praktijklessen zijn gekoppeld aan een thema, maar de opbouw is dusdanig, dat u zelf kunt bepalen wanneer u de les gaat inzetten. Vanaf groep 6 zijn er per leerjaar vier toetsen in de methode opgenomen. Een toets bestaat uit kennis- en inzichtvragen. Tijdens de keuze-uren kunnen leerlingen in de groepen 5, 6 en 7 zelfstandig aan de slag op de computer met de ‘Verkeerstrainer Wijzer door het verkeer’ aan de slag.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het jaarprogramma is flexibel opgezet. Het geeft leerkrachten de vrijheid om het programma naar eigen opvattingen en naar specifieke omstandigheden aan te passen. De verdeling van thema’s is zodanig dat het ook mogelijk is verkeerslessen te geven in combinatieklassen. Hoewel 'Wijzer door het verkeer' voorzien is van docentenhandleidingen, is deskundige ondersteuning bij de implementatie van de methode gewenst. De uitgever voorziet in een (gratis) toelichting op het gebruik van de methode.

© Copyright 2014 CROW