Wijzer! Verkeer!

Wijzer! Verkeer is een actuele verkeersmethode voor de groepen 1 t/m 8 die kinderen leert veilig en zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. De methode biedt een flexibel jaarprogramma zodat Wijzer! Verkeer naar eigen inzicht toegepast kan worden. Wijzer! Verkeer is ontwikkeld samen met de Fietsersbond.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Noordhoff Uitgevers, salesbao@noordhoff.nl, tel. (088) 522 6888
Jaar: 2018
Kosten: Indicatie voor aanschaf in jaar 1 van de methode, uitgaande van materialen voor alle 8 groepen en circa 25 leerlingen per groep. Hieronder zijn drie scenario’s uitgewerkt:
1: Er wordt gewerkt met boeken, toetssoftware en leerkrachtsoftware: € 2457,45
2: Er wordt blended (boeken en digitaal verwerkingsmateriaal) gewerkt: € 2907,45
3: Er wordt volledig digitaal gewerkt: € 1475,00

Wijzer! Verkeer! is de opvolger van verkeerslesmethodes Wijzer door het Verkeer en Klaar.... Over!

Verschijningsvorm

Wijzer! verkeer is een compacte methode van 20 basislessen die naar eigen wens is uit te breiden met keuzelessen. De methode is flexibel in te zetten, waarbij elk jaar gekozen kan worden tussen werken met leerwerkboeken, volledig digitaal werken of een mix van beide. 
In groep 1 t/m 3 wordt er gewerkt met een platenboek en activiteiten uit de handleiding en de software. In groep 3 is er ook een werkboek beschikbaar. Vanaf groep 4 werken de leerlingen uit een leerwerkboek met daarnaast (extra) activiteiten uit de handleiding en de software.

Korte karakteristiek

Wijzer! Verkeer leert kinderen hoe ze veilig en zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Er is in de methode veel aandacht voor gedrag, gevaarherkenning en het maken van veilige keuzes.
De methode bevat een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Ieder jaar worden dezelfde vijf thema’s steeds verder uitgebreid en verdiept. 

In groep 1-2 wordt er gewerkt met een platenboek en extra activiteiten uit de handleiding.
In groep 3 wordt er gewerkt met een platenboek, een werkboek en extra activiteiten uit de handleiding.
In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met een leerwerkboek, materiaal uit de digibordsoftware en extra activiteiten uit de handleiding.

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 kunnen alle lesstof geheel digitaal verwerken. De leerkracht heeft de keuze: werken met (leer)werkboeken, digitaal werken of een mix van beide. Ook heeft de leerkracht de keuze om klassikaal te werken of om de leerlingen meer zelfstandig te laten werken.
Wijzer! Verkeer is praktijkgericht. Er is veel aandacht voor het toepassen van de theorie in de praktijk. De Fietsersbond, expert op het gebied van fietslessen, heeft vanaf groep 4 bij elk hoofdstuk een praktijkles gemaakt. Daarnaast bevat elk hoofdstuk taken, waarbij de leerlingen onder andere de eigen omgeving ingaan om het verkeer te ontdekken.

Wijzer-Verkeer.jpg

Methodiek

Wijzer! Verkeer is een flexibele methode die makkelijk te organiseren is. De methode bestaat uit basislessen, met daarnaast mogelijkheden tot uitbreiding met keuzelessen. Er is sprake van een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Ieder jaar worden dezelfde vijf thema’s steeds verder uitgebreid en verdiept. De leerlingen kunnen de lesstof in hun leerwerkboeken of geheel digitaal op hun device verwerken. Met de rijke digibordsoftware kan de les door de leerkracht verrijkt worden. De digibordsoftware bevat aanvullend materiaal, zoals foto’s, animaties en filmpjes. Wijzer! Verkeer biedt vanaf groep 4 methodetoetsen aan. In groep 4 zijn dit er twee in totaal. In groep 5 t/m 8 is er na elk hoofdstuk een methodetoets beschikbaar. Deze toetsen zijn op papier of digitaal af te nemen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het jaarprogramma is flexibel opgezet, zodat de leerkracht zelf kan kiezen hoe hij/zij de methode inzet. De leerkracht heeft de keuze: werken met (leer)werkboeken, digitaal werken of een mix van beide. Ook heeft de leerkracht de keuze om klassikaal te werken of om de leerlingen meer zelfstandig te laten werken. De basis bestaat uit 15/20 lessen die naar wens uit te breiden zijn. En door het gebruik van dezelfde thema’s in elk leerjaar is de methode ook zeer geschikt voor combinatiegroepen.
 

Aanvullende informatie

Website wijzerverkeer: www.wijzerverkeer.nl

© Copyright 2014 CROW