Rijstijlscan (Safe & Eco training)

De Rijstijlscan is ontwikkeld door VVCR in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Cito. Met behulp van deze scan wordt de berijder een spiegel voorgehouden met betrekking tot zijn theoretische kennis en praktische vaardigheid op het gebied van autorijden. Een soort APK, niet van het voertuig maar van de bestuurder. Via de rijstijlscan wordt een bestuurder beoordeeld op drie onderdelen, in hoeverre is iemand geneigd risico’s te nemen in het verkeer? (Driver Risk Assessment), hoe kijkt iemand aan tegen zijn eigen rijprestaties? (Driver Self Assessment) en hoe presteert iemand tijdens een praktijkrit op de openbare weg? (Praktijktraining SAFE&ECO Driving). Vervolgens wordt een totaal rijprofiel opgemaakt en krijgt de bestuurder een persoonlijk advies. Aan de hand van de scores, krijgt de bestuurder concrete tips en adviezen mee. Voert de bestuurder deze in zijn rijstijl door dan zal dat een besparing aan brandstof-, schade- en verzekeringskosten opleveren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handing en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het volledige toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever:  Veilig Verkeer Nederland en VVCR, contactpersoon Henk-Jan Elbert van VVCR Europe
Looptijd:  2015
Kosten:  variërend van € 200,-  tot € 260 p.p. (afhankelijk van de trainingsintensiteit)

Verschijningsvorm

De rijstijlscan bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
  • Driver Risk Assessment
  • Driver Self Assessment
  • Praktijktraining SAFE & ECO Driving
  • Eindrapportage en persoonlijk rijstijladvies

Korte karakteristiek

De VVN Rijstijlscan voorziet in een periodieke ‘persoonlijke APK’ van automobilisten met een B-rijbewijs. Deelnemers aan de rijstijlscan krijgen inzicht in sterke en zwakke punten van hun eigen rijvaardigheid en krijgen een advies over de aanpak van de verbeterpunten. Voor bedrijven en instellingen is een advies op organisatieniveau te geven.

Methodiek

De rijstijlscan bestaat uit de volgende 4 onderdelen: 

1.    Driver Risk Assessment (online) 
Deze online tool bepaalt aan de hand van een vragenlijst het individuele risicoprofiel van de berijder in hoog, gemiddeld, of laag risico op betrokkenheid bij een ongeval. 

2.    Driver Self Assessment (online)
Dit online assessment bestaat uit een serie van 45 vragen over het rijgedrag van de berijder in allerlei situaties. Berijders houden zich hierbij een spiegel voor. Duidelijk wordt hoe een bestuurder tegen het eigen rijgedrag aankijkt. Dit zelfbeeld wordt tijdens de SAFE & ECO Driving training op de openbare weg vergeleken met het beeld dat de coach krijgt als hij het rijgedrag van de berijder observeert en beoordeelt.

3.    Praktijktraining SAFE & ECO Driving 
Deze training op de openbare weg levert de meest directe informatie op. Grondig voorbereide coaches observeren en beoordelen tijdens deze praktijkrit het rijgedrag van de berijder. Gekeken wordt naar de kwaliteit van het rijgedrag op vijf belangrijke rijcriteria:  voertuigcontrole, milieubewust rijden, veiligheid, doorstromen en sociaal rijgedrag. De inhoud van de SAFE & ECO Driving training openbare weg wordt op maat gemaakt van de leerbehoeften van de bestuurder aan de hand van de uitkomsten van het gemaakte Driver Risk- en/of Self Assessment. 

4.    Eindrapportage
Na afloop van de SAFE & ECO Driving training op de openbare weg  worden de individuele trainingsgegevens digitaal verwerkt worden in een zogeheten Driver Performance Assessment. Dit Driver Performance Assessment bevat het rijprofiel dat door de coach op basis van zijn bevindingen tijdens de praktijkrit is opgemaakt.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De rijstijlscan kan op locatie worden uitgevoerd. Voor bedrijven en instellingen is maatwerk mogelijk.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de rijstijlscan. Onderzoeken naar soortgelijke trainingen hebben aangetoond dat het rijgedrag van bestuurders aanmerkelijk verbeterd. Zij hebben minder ongevallen, verbruiken minder brandstof en er is minder slijtage aan de auto.

Conclusie

De VVN Rijstijlscan voorziet in een periodieke ‘persoonlijke APK’ van automobilisten met een B-rijbewijs. Deelnemers aan de rijstijlscan krijgen inzicht in sterke en zwakke punten van hun eigen rijvaardigheid en krijgen een advies over de aanpak van de verbeterpunten. Voor bedrijven en instellingen is een advies op organisatieniveau te gegeven.

© Copyright 2014 CROW