VVN Online Verkeersquiz Basisonderwijs

De VVN Online Verkeersquiz bestaat uit een online quiz die binnen de eigen klas gespeeld kan worden. Door na de beantwoording van de vragen het juiste antwoord met de leerlingen interactief te bespreken worden de leerlingen zich bewuster van hun eigen gedrag, de risico’s in het verkeer en wordt de kennis van verkeersregels en borden herhaald. De VVN Online Verkeersquiz is gericht op leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar: 2014
Kosten: Op aanvraag


Verschijningsvorm

Klassikale quiz waarin na beantwoording van de vragen het juiste antwoord met de leerlingen interactief besproken wordt. Eventueel mogelijkheid tot het spelen van een regiofinale op locatie. De VVN Online Verkeersquiz is gericht op leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs.


Korte karakteristiek

In de quiz worden 20 vragen over gedrag in het verkeer en verkeersregels klassikaal behandeld door middel van het spelen van een online verkeersquiz. Bij iedere vraag komt eerst een foto of filmpje met de vraag in beeld. De vraag wordt met de klas besproken, waarna een discussie ontstaat om tot een goed antwoord te komen. Ná deze discussie klikt de leerkracht pas op “antwoorden”. Dan pas verschijnen de antwoorden in beeld en gaat de tijd lopen (1 minuut). Na het aanklikken van het goede antwoord klikt de leerkracht op de volgende vraag. Als alle vragen op deze manier gespeeld zijn, verschijnen alle juiste antwoorden met uitleg in beeld. Als de vraag fout is beantwoord, is het antwoord rood. Het goede antwoord is groen.


Methodiek

De leerlingen worden gestimuleerd om actief na te denken over verkeersregels en veiligheid in het verkeer door de vragen in de quiz. Door te praten met elkaar over het juiste antwoord worden ze gestimuleerd om te discussiëren over verkeersrisico’s en het eigen gedrag in het verkeer. Op deze manier maken leerlingen op een interactieve manier kennis met het thema verkeersveiligheid, verkeersregels en worden zij bewust gemaakt van hun eigen verkeersgedrag.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De online verkeersquiz kan gespeeld worden binnen 45 tot 60 minuten in de eigen klas. Er is een internetverbinding nodig, evenals een digibord.

Scholen die zich aangemeld hebben voor de online quiz, ontvangen digitaal een handleiding én een inlogcode om de quiz te kunnen spelen.


Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd. 

© Copyright 2014 CROW