Verkeersslang

De Verkeersslang is een campagne waarbij kinderen en ouders gestimuleerd worden om meer op duurzame wijze van en naar school te reizen. De kern van de campagne bestaat uit een spel dat eenvoudig te implementeren is. Via de campagne worden alternatieven meer duurzame vervoersmiddelen voorgesteld zoals de fiets, openbaar vervoer en lopen. Naast het spelen van de Verkeersslang kunnen deelnemende scholen allerlei aanvullende activiteiten organiseren en lessen verzorgen met betrekking tot verkeer en mobiliteit, milieu-en gezondheidsaspecten

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen
4. Didactische uitgangspunten
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: DTV Consultants, Willem Buijs, w.buijs@dtvconsultants.nl , tel. 076 5136680
Jaar: sinds 2004
Looptijd: campagneweek 1 tot 2 weken
Kosten: € 1000,- per school 

Verschijningsvorm

Interactieve website, toegesneden op de betreffende school. Spandoek voor het spel en een draaiboek met lesideeën voor een themaweek verkeer. Elke school krijgt een ronde koffer met deze materialen.

Korte karakteristiek

Het project ‘De verkeersslang’ richt zich op de problematiek rond het haal- en brenggedrag van kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Daarbij gaat het niet alleen om de verkeersveiligheid, maar ook om het beperken van de milieuoverlast en het stimuleren van bewegen en het deelnemen aan het verkeer. De volgende leerdoelen worden beoogd:
 
  1. Het duurzaam naar school reizen van kinderen, ouders en docenten promoten
  2. De verkeersveiligheid rondom de school en de routes naar school verbeteren
  3. Het gebruik van duurzame vervoermiddelen op de lange termijn stimuleren

 

Methodiek

Om het autoverkeer rond de scholen terug te dringen en daardoor de schoolomgeving veiliger en leefbaarder te maken, is het verkeersspel ‘De verkeersslang’ ontwikkeld. De kinderen wordt gevraagd gedurende een week zoveel mogelijk met de fiets, te voet, carpoolend of met het openbaar vervoer naar school te komen. Voor iedere goede verplaatsing verdienen zij een sticker. Alle verzamelde stickers krijgen een plek op een spandoek van de Verkeersslang. Als de Verkeersslang aan het einde van de week vol is, krijgen de kinderen een prijs. Ook kan gekozen worden voor een interactieve vorm waarbij in plaats van stickers gebruik wordt gemaakt van een ‘digibord’. Kinderen geven dan bij het binnenlopen van de klas een ‘high five’ op de vervoerswijze die ze hebben gebruikt. De interactieve website houdt dan meteen de score voor die dag bij en geeft deze weer op de website.

Het spel vormt de kapstok voor een themaweek verkeer, verkeersveiligheid, milieu en/of gezondheid. Naast de spelbenodigdheden bevat het project een draaiboek met lesideeën voor de onder-, midden en bovenbouw.
Bij de Verkeersslang behoort een voormeting, een themaweek (of twee weken) en een nameting, zodat de school inzicht heeft in het haal- en brenggedrag op hun school en het effect van de themaweek. De resultaten en foto’s van alle deelnemende scholen zijn zichtbaar op www.verkeersslang.nl. Dit is de website die de afgelopen jaren is gebruikt voor de het spelen van de Verkeersslang. Vanaf 2015 wordt het spel ook gespeeld in internationaal verband. Op www.trafficsnakegame.eu is hierover verdere informatie te vinden.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor de inzet van de Verkeersslang is de betrokkenheid van ouders, de school en de politie gewenst. Een bezoek van de wijkagent tijdens de themaweek geeft een extra dimensie aan het project. De rol van de wijkagent kan variëren. Voorbeelden zijn: aanwezigheid bij de opening of afsluiting van de campagne, het uitvoeren van de meting in de klas of het verzorgen van een theoretische of praktische verkeersles. Uiteraard kunnen de ouders en de verkeersouder van de school ook een belangrijke rol vervullen bij de organisatie van het project en de activiteiten tijdens de themaweek.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De metingen laten zien dat het aantal goede verplaatsingen naar school toenemen. De gemiddelde score van ruim 500 metingen is 76% goede verplaatsingen tijdens de voormeting. Tijdens de themaweek stijgt het percentage naar 89%. Vier à vijf weken na de inzet van Verkeersslang komt nog steeds 84% op een goede manier naar school. Het is niet bekend of dit percentage na verloop van tijd gehandhaafd blijft.

Conclusie

Door de Verkeersslang worden kinderen én hun ouders of verzorgers spelenderwijs betrokken bij belangrijke onderwerpen als verkeersveiligheid, milieu en gezondheid.

© Copyright 2014 CROW