Verkeersmarkt

Leerlingen van klas 1 en/of 2 van het voortgezet onderwijs en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs leggen een circuit af langs verschillende organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. De werkwijze is zodanig dat de school actief betrokken is bij de organisatie, uitvoering en evaluatie.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting Bevordering Verkeerseducatie (in opdracht van het ROF), Marjolein van Eek,0512-544610,marjolein@stichtingsbv.nl
Jaar: vanaf 2004
Kosten: De kosten variëren sterk. Ze zijn afhankelijk van organisatiekeuze, leerlingenaantallen, groepsgrootte, tijd per onderdeel en de subsidiëring door gemeenten. Tijdens het startoverleg wordt een (voorlopige) begroting opgesteld.

Verschijningsvorm

Er is een brochure die de inhoud en achtergrond van het project toelicht. De verkeersmarkt wordt uitgevoerd op de school. Het programma wordt in overleg en in samenwerking met de school opgesteld. De leerlingen ontvangen vooraf een leerlingenboekje.

Korte karakteristiek

De verkeersmarkt is als onderdeel van de permanente verkeerseducatie speciaal bedoeld voor de leerlingen van klas 1 en/of 2 van het voortgezet onderwijs en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen leggen een parcours met verschillende activiteiten af. De werkwijze is zodanig dat de school actief betrokken is bij de organisatie, uitvoering en evaluatie.

Methodiek

De leerlingen leggen een parcours met verschillende activiteiten af. Bijvoorbeeld: dodehoekproblematiek, blindenparcours, ogen- en reactietest/alcoholparcours, eerstehulp, ambulance, politie, NS, verkeerstheoriequiz, dovenworkshop, waarnemen en gedrag en fietscontrole. Het erom zoveel zelf te ervaren. Voorbereiding en afsluiting vindt plaats tijdens mentorlessen. Tijdens de afsluiting wordt het leerlingenboekje gebruikt.

Aanvullende informatie

Evaluatie

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar de effecten van de verkeersmarkt uitgevoerd.

Conclusie

De verkeersmarkt is als onderdeel van de permanente verkeerseducatie speciaal bedoeld voor de leerlingen van klas 1 en/of 2 van het voortgezet onderwijs en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen leggen een parcours met verschillende activiteiten af. De werkwijze is zodanig dat de school actief betrokken is bij de organisatie, uitvoering en evaluatie.
 

© Copyright 2014 CROW