Verkeersmarkt Groot in verkeerseducatie

De Verkeersmarkt wordt gegeven op het voortgezet onderwijs, aan leerlingen van 14 tot 16 jaar. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij diverse verkeersveiligheidsthema’s worden behandeld. De thema’s van de verkeersmarkt zijn gekozen op basis van wat er speelt bij deze leeftijdscategorie. De betreffende school maakt een keuze uit de beschikbare onderdelen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Go Safe: Arjen de Groot (06-51866552), Gerard Post (06-51209247), info@gosafe.nl
Jaar: 2014
Kosten: € 4.000,- (incl. BTW) per uitvoering

Verschijningsvorm

De verkeersmarkt bestaat uit een reeks onderdelen. De leerlingen gaan per groep elke 30 min naar een ander onderdeel. De totale verkeersmarkt neemt ca 5 lesuren in beslag.

Korte karakteristiek

De Verkeersmarkt maakt gebruik van de verschillende leerstijlen:
 • Visueel (zien)
 • Auditief (horen)
 • Kinesthetisch (doen)
In de modules zijn het doen en het horen goed vertegenwoordigd. Door de belangrijkste dingen ook visueel te ondersteunen (posters, hand-outs, video, internet) wordt het de leerlingen ook duidelijk wat de cruciale leerstof inhoud en blijft deze beter hangen.

De onderwerpen die aangeboden worden zijn:
 • Vertoning van de film; ‘Alles Onder Controle’
 • Digitale bromfiets theorietest
 • Alcohol Buggy’s
 • Dode Hoek van een vrachtauto
 • Onder Invloed van alcohol en drugs
 • Rolstoel en of blinden Parcours 
 • Kantel Simulator
 • Veilig fietsen

Methodiek

 • Waar mogelijk de leerlingen zelf te laten ervaren wat de gevolgen kunnen zijn van ongewenst gedrag in het verkeer;
 • Waar dat niet mogelijk is, de leerlingen door het stellen van de juiste vragen zelf tot de gewenste conclusie te laten komen;
 • Groepsgesprekken te benutten om de leerlingen elkaar te laten overtuigen van het belang van het gewenste gedrag;
 • Geen schokkende informatie te geven, maar voor de leerlingen behapbare informatie aan te bieden over risico’s en mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag;
 • Duidelijke concrete handvatten te geven hoe te handelen om de specifieke behandelde risico’s te vermijden of te beheersen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De school hoeft alleen lestijd en lesruimte ter beschikking te stellen. Alle materialen, medewerkers en informatie wordt door de uitvoerder verzorgd.

Aanvullende informatie

Effectonderzoek

Er is geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar verkeerseducatieve effecten van dit programma.

© Copyright 2014 CROW