Veilig op de fiets

Dit productpakket is een van de vier productpakketten per jaar die scholen met een verkeersouderlidmaatschap kosteloos kunnen bestellen. Het pakket richt zich op veilig fietsen in het algemeen. Zowel op praktisch aspecten zoals een fietscontrole maar ook worden theoretische lessen aangeboden.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever:  Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar:  2016
Kosten:  Op aanvraag

Verschijningsvorm

Het productpakket wordt in een handige bewaarbox geleverd. In deze box zit:

  • Een uitgebreide handleiding.
  • Een kort stappenplan op 1 A4.
  • Voor 100 leerlingen fietscontrole kaarten en ok stickers voor goedgekeurde fietsen.
  • Een Safety deal contract waar op de gemaakte afspraken door de leerlingen kunnen worden ondertekend.
  • Voor 100 leerlingen een gadget als herinnering aan de gemaakte Safety deal.
  • Een poster waarmee men de actie op school aan kan kondigen.
  • Daarnaast staan in de handleiding veel te gebruiken documenten, o.a. telformulieren voor een succesmeting, kant en klare stukjes tekst voor nieuwsbrief, persbericht ed. Deze documenten zijn ook allemaal te downloaden via het digitale verkeersouderplein. 

Korte karakteristiek

In het voorjaar, als de bovenbouw leerlingen zich voorbereiden op het theoretisch en praktisch verkeersexamen, is het aan te raden om breder aandacht te schenken aan het thema Veilig op de Fiets. Bij een veilige fiets denk je o.a. aan goed werkende  remmen, een functionerende fietsbel, goed  profiel op de banden en een zadel dat vast zit. Maar ook met een veilige fiets ben je er natuurlijk nog niet. Leerlingen zullen zich ook veilig moeten gedragen tijdens het fietsen, om zichzelf èn anderen niet in gevaar te brengen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan lopen met de fiets op de stoep, of simpelweg met z’n tweeën naast elkaar fietsen. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in het productpakket ‘Veilig op de Fiets’. Leerlingen worden uitgenodigd om gezamenlijk afspraken te maken over veilig verkeersgedrag op de fiets en deze afspraken vast te leggen in een zogenaamde Safety deal. 

Methodiek

VVN heeft voor (verkeers)ouders/scholen een stappenplan ontwikkeld t.b.v. de organisatie van deze actieperiode. Via internet worden verschillende suggesties aan de hand gedaan bijvoorbeeld als het gaat om het benaderen van gemeenten, of het genereren van extra publiciteit. Ter ondersteuning kunnen instrumenten (bijv. voorbeeldbrief naar gemeente, voorbeeldpersbericht) en materialen (telformulieren en cartoons) worden gedownload. De actie wordt aangeboden in maart om het voortraject op de verkeersexamens ook breder te trekken en aan de hele school aan te kunnen bieden. De actie kan op ieder ander gewenst moment in het jaar worden uitgevoerd wanneer dit beter past in de jaarplanning. Wanneer een school interesse heeft in een fietscontrole speciaal gericht op verlichting en reflectie, wordt het productpakket ‘Zichtbaarheid’, een van de andere 4 productpakketten van VVN geadviseerd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het stappenplan geeft duidelijke suggesties voor verkeersouders of andere betrokken personen binnen scholen over de te ondernemen activiteiten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de actieperiode. Geadviseerd wordt om tijdig te starten met de voorbereidingen.

Men kan voor ondersteuning terecht op de site en bij regionale VVN-steunpunten.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Het project is in maart 2015 uitgekomen en door VVN zelf geëvalueerd onder de gebruikers. Dit is geen wetenschappelijke effectevaluatie geweest. Als belangrijkste feedback kwam terug dat het wenselijk was om de Safety Deal inclusief gadget met meer leerlingen te kunnen doen, het pakket is hier op aangepast.

Conclusie

Het productpakket ‘Veilig op de fiets’ biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan de veiligheid van de fiets zelf en aan veilig fietsgedrag van leerlingen. Daarbij is een rol voor (verkeers)ouders en de school weggelegd. VVN biedt duidelijke handvatten in instrumenten voor verkeersouders om deze actie voor te bereiden en uit te voeren. Wel blijft het een eenmalige actie waarvan het effect niet beklijft op de lange termijn. Het verdient dan ook aanbeveling om naast deze actie jaarlijks te herhalen en op meer structurele wijze aandacht aan dit thema te besteden. Voorbeelden daarvan zijn: de kranten van de VVN Verkeerseducatielijn en de Verkeersexamenapp.  Hierin komt dit thema jaarlijks aan de orde. 

© Copyright 2014 CROW