Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer (VOMOL)

VOMOL is een lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen samen met AOC-studenten en loon-en landbouwwerkers vanuit hun eigen perspectief leren hoe ze veilig moeten omgaan met landbouwvoertuigen op de weg. Dit doen zij door middel van voorbereidend lesmateriaal, een theorieles en een praktijkles waarin zij opdrachten in en rondom landbouwvoertuigen uitvoeren. VOMOL is primair voor leerlingen van groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarnaast worden huidige en toekomstige trekkerchauffeurs ingezet tijdens de les. Ook ouders van de kinderen worden betrokken bij VOMOL.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: ROV- Oost Nederland, Emiel Burgers, eburgers@aoc-oost.nl, tel: 06-25088749 
Jaar: 2013
Kosten: Op aanvraag

Verschijningsvorm

Ter voorbereiding op de klassikale les, bespreken leerlingen met hun ouders samen een aantal situaties met landbouwvoertuigen. Daarnaast hangt de docent een poster op in de klas met foto’s van landbouwvoertuigen, een aantal situaties met landbouwvoertuigen en met de vuistregel “Blijf uit de buurt van landbouwvoertuigen”. Vier dagen voorafgaand aan de les vullen leerlingen een opdrachtenkaar en dagboekjes in. Na deze vier dagen krijgen ze een VOMOL-les bestaande uit een introductie, praktijkgedeelte en een afsluiting.

Korte karakteristiek

VOMOL is een verkeerslesprogramma voor voornamelijk groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, waarin leerlingen samen met trekkerchauffeurs en AOC-studenten leren hoe ze veilig moeten omgaan met landbouwvoertuigen op de weg.

Methodiek

Tijdens VOMOL leren leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool in theorie en praktijk wat de gevaren zijn van groot landbouwverkeer. Leerlingen vullen samen met hun ouder van tevoren een opdrachtenkaart in, waardoor ouders betrokken raken bij het lesprogramma en inzicht krijgen in de verkeersontwikkeling van hun kind rondom landbouwvoertuigen. Ook vullen de kinderen van te voren dagboekjes, waardoor zij alvast bekend worden met het onderwerp. Tijdens de lesdag zelf krijgen de leerlingen een introductie waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevaren zijn van landbouwvoertuigen op de weg en hoe zij het beste om kunnen gaan met deze gevaren. Vervolgens doen zijn in kleine groepjes opdrachten in en rondom landbouwvoertuigen onder begeleiding van trekkerchauffeurs en AOC-studenten.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

VOMOL bestaat uit verschillende onderdelen. Op dag 1-4 vullen kinderen ’s ochtends een dagboekje in en een korte opdracht (max. 15 minuten) en op de 5de dag is de VOMOL les van 1 uur en 40 minuten. De basisschool krijgt 2 á 3 weken voor de les het materiaal toegestuurd ter voorbereiding en voor de les zelf. De VOMOL-les is voornamelijk opgesteld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarnaast worden huidige trekkerchauffeurs (loon- en landbouwwerkers) bij de les betrokken door met hun voertuigen op bezoek te gaan bij de basisschool. Samen met de kinderen en onder leiding van AOC-leerlingen, begeleiden de chauffeurs een aantal opdrachten rondom hun voertuigen. Op deze manier worden zij er ook aan herinnerd wat de gevaren van hun voertuigen zijn. Ook toekomstige trekkerchauffeurs (AOC-leerlingen) worden betrokken bij de les. Op deze manier staan zij ook stil bij de gevaren van landbouwvoertuigen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van dit product.

Conclusie 

VOMOL biedt scholen een lesprogramma waarbij leerlingen van groep 7 en 8 bewust worden van de gevaren van landbouwvoertuigen en hoe zij hier veilig mee om moeten gaan. Dit doen zij aan de hand van zowel theorie als praktijk. Daarnaast worden huidige en toekomstige trekkerchauffeurs bij de les betrokken, zodat ook zij zich bewust zijn van de gevaren rondom hun eigen voertuig. 

© Copyright 2014 CROW