Van 8 naar 1 (V8N1)

In veel gevallen betekent het voortgezet onderwijs een langere route naar school, inclusief nieuwe en soms gevaarlijke verkeerssituaties. Om de leerlingen van groep 8 hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, stelt Veilig Verkeer Nederland de ‘Van 8 Naar 1’ verkeerspecial beschikbaar (V8N1). Leerlingen maken opdrachten waar routeplanners zoals Google Maps, NS en 9292.nl onderdeel van zijn en aan de hand van peer-to-peer learning leren zij over de risico’s van groepsdruk en afleiding in het verkeer. Voor het afronden van de V8N1-special moeten leerlingen hun nieuwe schoolroute daadwerkelijk afleggen en de onveilige verkeerssituaties die zij onderweg tegenkomen in kaart brengen. De verkeerspecial ‘Van 8 Naar 1’ is de laatste verkeersoefening die leerlingen vanuit het basisonderwijs meekrijgen, waarna zij voorgoed zelfstandig de weg op gaan. Bij deze special is het ook mogelijk een inleidende gastles aan te vragen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar: 2018
Kosten: Op aanvraag beschikbaar


Verschijningsvorm

De special ‘Van 8 Naar 1’ bereidt de kinderen uit groep 8 voor op hun nieuwe schoolroute naar het voorgezet onderwijs. Bij deze special is het ook mogelijk een inleidende gastles aan te vragen.
 
Het lespakket bestaat uit twaalf opdrachten, inclusief een introductie- en evaluatieopdracht. De kinderen voeren de meeste opdrachten doorgaans op school uit, maar veel van de opdrachten lenen zich er ook voor om thuis te maken. Daarnaast zijn er enkele thuisopdrachten. Deze thuisopdrachten maken de leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van een ouder/volwassene. 
 

Korte karakteristiek

Van 8 Naar 1 kent de volgende opbouw:

Introductie – Tijdens de introductie raken leerlingen bekend met het doel van de special en wordt de werkwijze die daarbij hoort kort toegelicht. Tevens werken de kinderen aan een mindmap over wat er allemaal komt kijken bij ‘naar de brugklas gaan’.
 
Instructie & Verwerking – Aan de hand van werkbladen met opdrachten gaan kinderen grotendeels zelfstandig (individueel of in groepjes) aan de slag. Voor het begeleiden van de leerlingen gebruikt de leerkracht de handleiding en bijbehorende digibordlessen. Tijdens de Instructie & Verweking staan ‘kennisuitbreiding’, ‘bewustwording’ en ‘vaardigheidsontwikkeling’ centraal.

Evaluatie – Bij de evaluatie kijken leerkracht en leerlingen klassikaal terug op de gemaakte opdrachten. Wat ging goed? Welke valkuilen zijn we tegengekomen en welke oplossingen zijn daarvoor bedacht? Het behaalde resultaat stellen de leerlingen (en leerkracht) gezamenlijk vast.  


Methodiek

Het belang van het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid en de risico’s van gedragsbeïnvloeding (peer-to-peer-learning), zijn belangrijke aandachtspunten die binnen de special ‘Van 8 Naar 1’ aan bod komen. Daarnaast verkennen de kinderen - aan de hand van thuis- en praktijkopdrachten - de nieuwe schoolroute, mogelijke afleiding in het verkeer (smartphonegebruik) en nieuwe verkeerssituaties, zodat zij daar bewust en vertrouwd mee raken. 

De special ‘Van 8 Naar 1’ voeren leerlingen deels thuis en onder begeleiding van een ouder/volwassene uit. Doordat ook de ouder bij deze opdrachten betrokken wordt, worden zij (opnieuw) bewust van de voorbeeldfunctie die zij vervullen en het belang daarvan. 

'Van 8 naar 1' is geen lesmethode, maar special waarin de onderwerpen dien in de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland (in groep 7 en 8: de Jeugdverkeerskrant) al aan bod komen, verder worden verdiept, maar dan specifiek gericht op de kinderen in groep 8 en de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De special kan naast elke methode worden gebruikt, of worden ingezet binnen het thematisch projectonderwijs. Uiteraard is het ook mogelijk om het materiaal naar eigen inzicht aan te passen of materiaal toe te voegen.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Materialen die horen bij ‘Van 8 Naar 1’ zijn beschikbaar in de VVN Verkeerspoort (www.verkeerspoort.vvn.nl).
De leerkracht vindt hier:

  • een handleiding;
  • digibordles;
  • werkbladen (printbladen);
  • antwoordbladen.


Overige materialen die nodig zijn om ‘Van 8 Naar 1’ volgens de gestelde richtlijnen en leerdoelen te onderwijzen, zijn:

  • een  device met toegang tot internet (Google Maps, 9292, routeplanner Fietsersbond);
  • een smartphone of foto-/videocamera;
  • tijdschriften, scharen, lijm, grote vellen papier;
  • een fiets.


Aanvullende informatie

Op zoek naar meer informatie over ‘Van 8 naar 1’? Ga dan naar: www.vvn.nl/van8naar1 of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.
 

Evaluatieonderzoek

Er is (nog) geen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Van 8 naar 1 gedaan. 

 

© Copyright 2014 CROW