Trials - The ultimate driving test

Het project TRIALS probeert via een “Idols”-achtige aanpak, waarbij ‘fun’ en ‘serious training’ wordt gecombineerd, het rijgedrag van jonge beginnende bestuurders in de leeftijd van 18 tot en met 28 jaar, die tenminste een half jaar in het bezit zijn van het rijbewijs B, op een positieve wijze te beïnvloeden.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting ★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Trials Uitvoering B.V., Contactpersoon: Jan R. Stam, PR en Communicatie. tel. 06-53165617, info@trials.nl
Jaar: 2012
Kosten: Voor de deelnemer bedragen de kosten € 60,- of € 70,-, afhankelijk van het gebruik van eigen auto of niet. De overige kosten worden gesubsidieerd door het Verbond van Verzekeraars, provincies en gemeenten. 

Verschijningsvorm

Trainingsprogramma van één dag op diverse locaties in het land.

Korte karakteristiek

Het Trials project is in feite een combinatie van twee concepten: enerzijds een trainingsconcept en anderzijds een marketingconcept. Jonge beginnende bestuurders worden op een bij hun belevingswereld passende communicatie geworven via een “Idols”-achtige aanpak. Als men eenmaal in het trainingsprogramma meedraait, staat de verkeersveiligheid centraal (‘veilig en verantwoord’). 
Het trainingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Mondelinge ervaringsuitwisseling
• Praktijkrit in een personenauto
• Rijles in een vrachtauto
• Baanoefeningen:
- het uitvoeren van noodstops op een stroef wegdek
- het uitvoeren van noodstops op een glad wegdek
- ervaren wat het betekent om van de weg in de berm te raken
- lane change (uitwijken zonder remmen) demonstratie
• Evaluatie van de trainingsdag
• Certificaatuitreiking

Methodiek

Met de mix van programmaonderdelen wil TRIALS jonge beginnende bestuurders een aantal rijervaringen laten opdoen en over deze rijervaringen laten nadenken. Jongeren moeten met de training zelf ondervinden wat hun gedrag in het verkeer tot gevolg heeft. Uiteindelijk doel is dat de deelnemers zich bewust worden, dat veilige verkeersdeelname onlosmakelijk verbonden is met het vermijden van risico’s.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor de uitvoering van het trainingsprogramma worden ervaren én speciaal bijgeschoolde rij-instructeurs ingezet. Alle instructeurs zijn geïnstrueerd over hun optreden tijdens het TRIALS programma. Zij volgen daartoe een speciale initiële opleiding en verplichte periodieke terugkomdagen. Deze opleidingen worden verzorgd door de TRIALS organisatie.
Voor de uitvoering van de baantraining een van de openbare weg afgesloten terrein noodzakelijk. Tevens moet een vrachtauto beschikbaar zijn.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2008 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Een deel van de aanbevelingen uit het onderzoek zijn in het programma doorgevoerd.
In 2012 is er onderzoek geweest onder 3.600 klanten van Univé en ZLM die hebben meegedaan aan een Trialsdag in de periode 2007-2012. Uit de cijfers van jonge WA verzekerden blijkt dat Trials-deelnemers de afgelopen vijf jaar gemiddeld ruim 25% minder schade hadden dan jongeren die niet deelnamen aan Trials.
Jaarlijks zullen deze verzekeraars het onderzoek herhalen om zo de effecten te blijven volgen.

Conclusie

Het project TRIALS richt zich via een ‘Idols’-achtige wijze op jonge beginnende automobilisten met een eendaagse training. De dag zelf bestaat uit een mix van onderdelen, waarbij de jongeren actief met verkeer en verkeersveiligheid aan de slag gaan. Er wordt aandacht besteed aan praktische oefeningen. Ten opzichte van eerdere versies van het programma ligt de nadruk bij de praktische onderdelen meer op de bewustwording van mogelijke risico’s en minder op de training van praktische vaardigheden om die risico’s onder controle te krijgen.

© Copyright 2014 CROW