Traffic Informers

Traffic Informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in contact met leerlingen van de bovenbouw in het voortgezet onderwijs. In een klassikale sessie bespreekt een slachtoffer van een verkeersongeval (de Traffic Informer) wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt. De sessie confronteert leerlingen op indringende wijze met de gevolgen van een verkeersongeval.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen
4. Didactische uitgangspunten ★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★
8. Implementatie van het programma ★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: NAH Zorg, Postbus 94, 9062 ZJ  OENKERK. Projectleider Frank de Boer 058-2563839
Kosten: op aanvraag

Verschijningsvorm

Traffic Informers is een concept dat jongeren en slachtoffers met elkaar in contact brengt. 
Op indringende maar ingetogen wijze vertellen de Traffic Informers over hun ervaringen voor, tijdens en na het ongeval.  De leerlingen worden actief betrokken bij de les.  Traffic Informers past in een regulier lesuur. Maximaal aantal leerlingen per les is 30.

Korte karakteristiek

In een klassikale sessie bespreekt een slachtoffer van een verkeersongeval (de Traffic Informer) wat hij allemaal heeft meegemaakt nadat hij betrokken is geweest bij een verkeersongeval. Een gespecialiseerde coach van NAH Zorg begeleidt de Traffic Informer en leerlingen actief tijdens de les. 

Methodiek

Voor de klassikale sessie maakt de Traffic Informer altijd gebruik van  ondersteunende beelden om  het gesprek met de leerlingen te openen. Dat start altijd met een uitleg door de coach en inventarisatie m.b.t. ervaringen van de leerlingen. Het programma beslaat  een lesuur en wordt voor  de helft gevuld met het verhaal van de Traffic Informer. Daarna is er mogelijkheid om vragen te stellen aan de Traffic Informer en verder over het onderwerp te discussiëren. De sessie confronteert leerlingen op indringende wijze met de gevolgen van een verkeersongeval. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk je bij een ongeval betrokken raakt en hoe ernstig en ingrijpend de gevolgen kunnen zijn. Er is voorzien in nazorg door een medewerker van NAH Zorg (een en ander vindt altijd  in overleg met de klassendocent of klassenmentor plaats).

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Een klassikale sessie duurt  één lesuur.

Aanvullende informatie

Evaluatie

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd. Wel is het product Traffic Informers in de 'Limburgse' opzet geëvalueerd. Zie bijgaand document.

Conclusie

 

De Traffic Informer aanpak confronteert jongeren op een emotionele en schokkende wijze met de gevolgen van verkeersongevallen.

© Copyright 2014 CROW