Scootmobieltraining

Scootmobielcursus voor alle gebruikers van een scootmobiel, elektrische rolstoel, brommobiel, snorfiets, tweewieler met hulpmotor, snorbrommer en snorscooter. Deze cursus omvat theorie-onderricht, praktijkles met bijzondere verrichtingen en een praktijkrit in het verkeer.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting Bevordering Verkeerseducatie (in opdracht van het ROF), Marjolein van Eek,0512-544610,marjolein@stichtingsbv.nl
Jaar: vanaf 2005
Kosten: circa 700 euro per dagdeel voor 27 deelnemers, bij minder deelnemers zijn de kosten lager

Verschijningsvorm

Boekje: “Rijvaardigheidstraining voor scootmobielers”. Veilig en vaardig met de scootmobiel op weg. Naslagwerk bij de scootmobiel-training.

Korte karakteristiek

De scootmobielcursus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. theorie (1 uur) 
2. behendigheidsoefeningen door scootmobielleverancier (1 uur) 
3. praktijkrit  (1 uur)

Methodiek

De toegepaste werkvormen zijn zowel praktisch als theoretisch. De cursist krijgt vooraf het scootmobielboekje uitgereikt.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor een goed verloop van de cursus is medewerking van een aantal partijen nodig. Denk hierbij aan een de ouderenorganisaties, gemeentes, leveranciers van scootmobielen en SBV. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van het lespakket.

Conclusie

De training biedt een scholing voor bestuurders van een scootmobiel,  elektrische rolstoel, brommobiel, snorfiets, tweewieler met hulpmotor, snorbrommer en snorscooter om veiliger op weg te gaan.

© Copyright 2014 CROW