Scoot Veilig

Uniforme basis- en opfriscursus voor personen die gebruik (gaan) maken van een scootmobiel. De cursus bestaat uit oefenen van vaardigheden op een parcours, verkeerskennis en verkeersinzicht, oren-, ogen- en reactievermogentest en een praktijkrit. De cursusonderdelen kunnen in een willekeurige volgorde worden doorlopen. Er wordt steeds afgesloten met een praktijkrit.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren op ieder onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Blijf Veilig Mobiel, contact: info@blijfveiligmobiel.nl
Jaar: 2011
Looptijd: 2 tot 4 dagdelen
Kosten: wordt door organisatie bepaald

Verschijningsvorm

Training met theoretische en praktische onderdelen gericht op de oudere verkeersdeelnemers (vanaf ca. 60 jaar) personen die gebruik (gaan) maken van een scootmobiel.

Korte karakteristiek

De scootmobielcursus bestaat uit de onderstaande vier modules:
  • Module 1: Vaardigheden en parcours
  • Module 2: Verkeerskennis en verkeersinzicht
  • Module 3: Oren-, ogen- en reactievermogentest
  • Module 4: Praktijkrit
Met behulp van de vier modules kan een basiscursus specifiek gericht op beginnende scootmobielrijders worden samengesteld (4 dagdelen). Maar ook kan een opfriscursus worden gemaakt voor gevorderde bestuurders (2 of 3 dagdelen).

Methodiek

Module 1 besteedt aandacht aan vaardigheden die nodig zijn om je te kunnen verplaatsen met een scootmobiel. Einddoel is dat de deelnemer zich kan redden in een parcours met verschillende oefeningen.

Module 2 besteedt aandacht aan verkeersregels en verkeersborden die van belang zijn voor de scootmobielgebruiker. Ook wordt stilgestaan bij het maken van de juiste inschattingen, afwegingen en keuzes die men moet maken tijdens het rijden met eenscootmobiel.

Bij module 3 wordt het gezichtsvermogen, het gehoor en het reactievermogen getest. Op basis van de resultaten kunnen de deelnemers worden doorverwezen naar een specialist, zoals een opticien, een audicien of een ergotherapeut.

Module 4, de praktijkrit, wordt lokaal ingevuld. Er wordt een route gereden in het verkeer. Het draaiboek geeft aandachtspunten voor de samenstelling van de rit. Het is de bedoeling dat de deelnemer zoveel mogelijk allerlei ‘dagelijkse’ situaties tegenkomt, maar ook situaties die in de theorie en het vaardigheidsparcours aan de orde zijn geweest.

Leerdoelen:
  1. Bewustwording van ouderen van de beperkingen die de leeftijd en gezondheid teweegbrengen wat betreft cognitie, waarneming (zien en horen), informatieverwerking, reactiesnelheid en motorische beperking.
  2. Weer op de hoogte zijn van alle actuele verkeersregels en op peil brengen van verkeersinzichten.
  3. Door praktische oefeningen vaardigheden op peil brengen  om veilig aan het verkeer deel te nemen met een ander vervoermiddel cq scootmobiel.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De module ‘vaardigheden en parcours’ wordt gegeven door een ergotherapeut; 1 therapeut kan 8 deelnemers begeleiden. De module ‘verkeerskennis en verkeersinzicht’ wordt gegeven door een professional of een competente vrijwilliger. Ten behoeve van de module ‘oren-, ogen- en reactievermogentest’ wordt gewerkt met gekwalificeerde opticiens en audiciens. Voor module 4, de praktijkrit, wordt begeleiding door een ergotherapeut ten zeerste aangeraden. Daarnaast kunnen ook geïnstrueerde vrijwilligers helpen bij de begeleiding van de praktijkrit. Als richtlijn geldt dat er 1 vrijwilliger per 3 deelnemers nodig is en 1 ergotherapeut per 8 deelnemers. Voor de organisatie en de uitvoering van de training is een draaiboek beschikbaar en voorbeeldbrieven.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In de provincie Zeeland is onderzoek gedaan naar het functioneren van de training. Direct na afloop van de training werden de deelnemers ondervraagd over hun ervaringen. Drie maanden later volgde een tweede enquête. Uit de antwoorden die direct na afloop van de lessen werden gegeven, blijkt dat voor ruim 90 procent van de deelnemers de verwachtingen die zij vooraf van de cursus hadden, zijn waargemaakt. Zij zijn tevreden over de inhoud en raden hem aan andere scootmobielgebruikers aan.

Conclusie

Met behulp van de training ‘Scoot veilig’ leren gebruikers van een scootmobiel de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om op een veilige wijze aan het verkeer te kunnen (blijven) deelnemen.

© Copyright 2014 CROW