Rijvaardigheidstraining voor senioren

Een rijvaardigheidstraining voor senioren biedt de automobilist van 50 jaar en ouder een ontspannende gelegenheid om een deskundig advies over zijn rijstijl te krijgen. Tijdens de dag krijgt de 50+-automobilist een deskundig advies over zijn rijstijl, wordt zijn verkeerskennis opgefrist en kan hij bijvoorbeeld een gehoortest ondergaan.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting Bevordering Verkeerseducatie,contactpersoon Marjolein van Eek,0512-544610,marjolein@stichtingsbv.nl
Jaar: niet bekend
Kosten: Uitgaande van een groep van 60 deelnemers: € 3.410. (De kosten kunnen per regio en organisatiewijze verschillen). 

Verschijningsvorm

Draaiboek rijvaardigheidsdag voor senioren, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, folder ‘Rijvaardigheidsdag voor senioren’.

Korte karakteristiek

Eéndaagse cursus voor oudere automobilisten. Het project staat ook bekend als de BROEM-cursus. De invulling van de cursus verschilt per aanbieder, maar een aantal onderdelen is standaard onderdeel van het programma: 
1. Opfriscursus theorie en veranderde verkeersregels; 
2. Praktijkrit; 
3. Workshop/activiteitencircuit, met bijv. een ogentest, reactietest, gehoortest, videofilm, etc.

Methodiek

Onderdeel Theorie
Aan de hand van een Powerpointpresentatie informeert een verkeersdocent de deelnemers over de nieuwste ontwikkelingen en gedragsregels in het verkeer. 

Onderdeel Praktijkrit
nder begeleiding van een ritadviseur maken de deelnemers een rit in hun eigen auto. In deze rit zijn diverse verkeerssituaties opgenomen. De ritadviseur beoordeelt de rijvaardigheid, de kennis van de verkeersregels en de wijze waarop men daar mee omgaat, de reactiesnelheid en het waarnemingsvermogen van de deelnemers. Na afloop van de rit bespreekt de ritadviseur zijn bevindingen met de deelnemers en geeft zo nodig tips. 

Onderdeel Activiteitencircuit 
De deelnemers kunnen stands bezoeken van organisaties en adviseurs op het gebied van verkeersveiligheid. Men kan zijn of haar ogen en reactievermogen laten testen door deskundigen van Veilig Verkeer Nederland. De politie en de gemeente informeren over nieuwe of bijzondere verkeerssituaties in de gemeente en een apotheker vertelt over het effect van bepaalde medicijnen op het rijgedrag. Ook kan men een gehoortest doen en men kan soms deelnemen aan het onderdeel "Meer Bewegen voor Ouderen". Verder is er de mogelijkheid tot een EHBO-demonstratie. Ook kan er aandacht zijn voor deelnemers met functiebeperkingen over hun mogelijkheden. Er bestaat ook de optie van een baanmodule. Deze komt dan in de plek van het activiteitencircuit. Bij de baanmodule wordt aandacht besteed aan stuur- en zithouding en de remweg.

Per gemeente kan het verschillen welke activiteiten er plaats vinden. Per Rijvaardigheidstraining kunnen maximaal 60 deelnemers meedoen, te verdelen in een morgen- en middagsessie. De 30 personen per sessie worden vervolgens weer ingedeeld in drie groepen. Om het uur wisselen de deelnemers van programmaonderdeel zodat men langs alle drie de onderdelen komt.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De organisatie van een rijvaardigheidsdag voor senioren vraagt veel tijd, geld en moeite. Om zo efficiënt mogelijk te werken is het opzetten van een lokale werkgroep noodzakelijk. De belangrijkste taak van de gemeenten is de werving van potentiële deelnemers. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Dit project is geëvalueerd in het kader van het EVEO-onderzoek van 2007.

Conclusie

Dit project voldoet prima wanneer het doel is de verkeerskennis opfrissen en mogelijke problemen in de rijvaardigheid bij ouderen signaleren. Het programma is te kort om diepgaand op de risico’s en achtergronden in te gaan. Het programma is geschikt voor personen die nog goed kunnen rijden maar wel enkele aanwijzingen kunnen gebruiken. Voor personen met grotere problemen is meer aandacht en tijd nodig.

© Copyright 2014 CROW