Piramide projectboeken Verkeer

Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen van drie tot zeven jaar. De Piramide projectboeken Verkeer zijn afgestemd op de pedagogische en didactische behoeften van jonge kinderen en hun ouders/verzorgers en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Het product is met name ook bedoeld voor professionele opvoeders, zoals medewerkers van peuterspeelzalen en leerkrachten. Het Piramide projectboek Verkeer: Broem tingeling! sluit aan op wat peuters (twee tot vier jaar) meemaken in het verkeer. Met het Piramide-projectboek Wielen, toeters en bellen wennen kleuters (groep 1 en 2 van de basisschool) steeds meer aan het idee dat ze zelf actieve verkeersdeelnemers zijn.

Praktische informatie

Uitgever: Cito, telefoonnummer 026-3521111, e-mail: piramide@cito.nl
Jaar: Piramide is sinds 1999 op de markt. Van de producten verschijnt regelmatig een update
Kosten: € 72,24 inclusief btw per projectboek (prijspeil 2015)

Verschijningsvorm

Speciaal voor het onderwerp verkeer is voor elke groep een projectboek (handleiding) beschikbaar, waarin het projectthema verkeer voor de betreffende leeftijdscategorie/groep is uitgewerkt (‘Broem tingeling!’ (peuters) en “Wielen, toeters en bellen" (groep 1 en 2).

Korte karakteristiek

Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen van drie tot zeven jaar. De materialen zijn afgestemd op de pedagogische en didactische behoeften van jonge kinderen en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Het project Verkeer wordt in ongeveer drie weken uitgevoerd. 

Over het projectboek Broem tingeling!
 • U kunt de ideeën uit het boek gebruiken om de peuters op speelse wijze in de sfeer van het thema te brengen.
 • Begrippen die horen bij voertuigen die rijden, varen en vliegen komen aan bod tijdens het voorlezen. Maar ook in versjes, liedjes, geluiden en heel veel ervaringssituaties.
 • Samen kunt u eenvoudige verkeerssituaties spelen.
 • U kunt met de suggesties de hoeken uitdagend inrichten voor rijk spel.
 • U krijgt allerlei aanknopingspunten voor uitwisseling en gesprekjes.
 • Tot slot is er een spannend verkeersparcours op peuterniveau op de speelplaats.

Over het projectboek Wielen, toeters en bellen:
 • U behandelt het begrip -veiligheid in het verkeer- op allerlei manieren. Kleuters zijn zich bewust van mogelijke gevaren; ze kunnen nadenken over hun eigen gedrag en het gedrag van weggebruikers.
 • U kunt u laten inspireren door de ideeën uit het projectboek over fietsen. Dit sluit goed aan omdat de meeste kleuters op deze leeftijd leren fietsen.
 • U maakt in dit project veel gebruik van het speellokaal. Dansen, bewegen, doen-alsof spel …
 • U krijgt suggesties voor de hoeken waar kleuters kunnen onderzoeken en experimenteren.
 • Tot slot is er een ‘fietsenkeuring’ en een uitdagend parcours op het plein.

Methodiek

De Piramide-methode werkt met thema’s waarbij een ontwikkelingsgebied, bijvoorbeeld de taalontwikkeling of de sociaal-emotionele ontwikkeling, centraal staat. Binnen een thema zijn allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden uitgewerkt. Zo zijn in Piramide ook voor het thema verkeer speciale projectboeken ontwikkeld: één voor elke leeftijdsgroep. In de projectboeken staan allerlei activiteiten om het thema verkeer op de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en in de groepen 1 of 2 in te vullen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

In Piramide zijn voor het thema verkeer veel activiteiten beschreven. De projectboeken geven duidelijke aanwijzingen om het thema verkeer in het onderwijs te integreren.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van de projectboeken Verkeer van Piramide.

Conclusie

Piramide voorziet peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en de groepen 1 en 2 van de basisschool van een rijk scala aan verkeerseducatieve activiteiten. Per groep is een en ander uitgewerkt in projectboeken met materialen die goed aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de verschillende leeftijdsgroepen. Piramide biedt een doorgaande lijn voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Voor de hogere groepen van het basisonderwijs heeft Piramide geen materiaal ontwikkeld.

© Copyright 2014 CROW