Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0

De les ‘Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0’ is geschreven voor Provincie Utrecht in het kader van de aanbesteding rondom verkeersveiligheid voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs én buitenschoolse activiteiten. Trafficskills heeft daarom een interventie ontwikkeld bestaande uit drie onderdelen: - Lessen op Basisscholen - Lessen op Voorbereidend Onderwijs scholen - Buitenschoolse interventie Het voorkomen van telefoongebruik op de fiets door kinderen vraagt om gedragsorkestratie: zorgvuldig op elkaar en op de doelgroep afgestemde uitingen gedurende langere tijd. We richten ons dan ook op jongeren van alle leeftijden (basisschool en middelbare school) én hun ouders. We gaan deze doelgroepen bereiken door de lessen aan te bieden op verschillende locaties: 1) Op basisscholen (in de klas en daarbuiten) 2) Op middelbare scholen (in de klas en daarbuiten). 3) Buitenschools: in winkelcentra In de klas verwachten we per les zo’n 20 tot 30 leerlingen te bereiken, afhankelijk van de grootte van de klas. Op school (buiten de klas) kan het bereik per interventie oplopen tot ca 50 leerlingen per uur. En in de winkelcentra is het bereik ca 50 individuen per uur. Om de doelgroep niet alleen fysiek te bereiken maar ook te betrekken en daarmee mentaal te bereiken zijn onze lessen zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Zo zijn de lessen en interventies interactief en vaak gericht op ervaring en doen. Klassikale les voor het Basis onderwijs maakt gebruik Fietssimulator en het samenstellen van een RAP. Bij de klassikale les voor het Voortgezet Onderwijs wordt gebruik gemaakt van VR-brillen en de nieuwe frisse aanpak voor gewenst gedrag bij deelnemers aan de hand van “Guiding Principles” en “Gedragslenzen”.

Praktische informatie

Uitgever: EdComm V.O.F / Trafficskills, contactpersoon Josian Weegenaar, josianw@gmail.com (tel. 06 44 123 629) of david@trafficskills.nl
Jaar: 2020
Kosten: Op aanvraag


Verschijningsvorm

Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0
Het gaat hier om lessen die in het kader van de landelijke verkeersactie “Mono” en in samenwerking met Trafficskills voor de groepen 7 & 8 en de brugklasser is ontwikkeld.
 
We richten ons op de attitude, de achtergronden en motivaties en de gewoonten en impulsen die het gedrag sturen. Hiervoor maken we gebruik van “Guiding Priciples” en “Gedragslenzen”. Deze vooruitstrevende nieuwe techniek, ontwikkelt door de Hoge School Utrecht in het jaar 2019, geeft een docent het gereedschap om makkelijker bij een deelnemer het getoonde gedrag te sturen naar gewenst gedrag.
Ons bijzondere Trafficskills lesprogramma beslaat 1 lesuur voor elke groep 7 en/of 8  of brugklas in het klaslokaal.  Elders in het schoolgebouw staat een fietssimulator opgesteld voor leerlingen van andere groepen die pauze of een overblijfuur hebben. Deze leerlingen uit de andere groepen worden zo ook gestimuleerd tot meer verkeersveilig gedrag.
 
De klassikale lessen zijn echte doe-lessen waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere fietssimulator voor het Basis onderwijs en de VR-brillen in de brugklas. Voor de leerlingen van de andere groepen staat de fietssimulator elders in het schoolgebouw klaar om de leerlingen te laten ervaren wat het met de leerling doet als deze tijdens het fietsen gebruik maakt van een mobiel.
In beide lessen ervaren leerlingen wat het voor hun betekent als je in het verkeer wordt afgeleid.
In het bijzonder als je wordt afgeleid door je mobiel terwijl aan het fietsen bent! 
 
Vraag een willekeurige leerling:”Kan jij zien wat er in het verkeer gebeurt als jij je mobiel gebruikt terwijl je fietst?” als de leerling deze vraag beantwoordt met”Ja!”, Zijn onze lessen voor deze leerlingen van belang. En bovendien onderhoudend, niet belerend en sterk gericht op “ervaringsleren”.
 
Tevens wordt de interventie met de fietssimulator ook in gezet buiten onderwijslocaties, denk hierbij aan bijvoorbeeld winkelcentra.
 
Wij van Trafficskills maken het de school en de eventuele locatiebeheerder zo makkelijk mogelijk.
We zorgen zelf voor alle lesmaterialen en docenten.
De school of locatiebeheerder hoeft alleen maar te voorzien in ruimte en een stopcontact.
 

Korte karakteristiek

In alle lessen en interventies wordt kennis, inzicht, gedrag en ervaringen geïnventariseerd.  De theoretische kennis en de inschattingen ten aanzien van het eigen verkeersveilige gedrag kan met simulatieprogramma’s worden getoetst.

Hoofdleerdoel:  De doelgroep is zich bewust van de gevaren van afleiding en kan deze ook benoemen en weet actief te handelen in het verkeer om, daar waar zij invloed op hebben, zoveel mogelijk afleiding te voorkomen.
 
Subdoelen: De leerdoelen zijn gericht op kennis, inzicht en gedragsmotivatie / toepassing zie onderstaand figuur:
Aan het einde van onze les kan de leerling in eigen bewoordingen aangeven:
1 Welke vormen van afleiding er in het verkeer kunnen zijn (Kennis en inzicht)
2 Welke vorm van afleiding het gevaarlijkst is voor zichzelf (Kennis, inzicht en gedragsmotivatie)
3 Welke schades kunnen ontstaan door afleiding in het  verkeer (Kennis en inzicht)
4 Op welke manier je het best de afleiding de baas blijft (Kennis, inzicht en gedragsmotivatie)
Aan het einde van onze les handelt de leerling als volgt:
5 Het niet gebruiken van een smartphone op de fiets wordt eerder regel dan uitzondering (Gedragsmotivatie / toepassing)
 

De klassikale les voor groep 7en/of 8 bestaat uit 3 onderdelen:
 • Woordzoeker puzzel
 • Pak de Fietssimulator en test je zelf!
 • Maken van een prachtig RAP op een stevige beat
 
De klassikale les voor de brugklassers het Voortgezet Onderwijs bestaat uit 7 onderdelen
 1. Introductie
 2. Ervaringsinventarisatie
 3. Stelling nemen of groepsdiscussie
 4. Uitleg gebruik van de VR brillen en VR bril proefsituatie
 5. Vijf observaties in verkeerssituaties met VR bril:
 6. Wat vinden je vrienden, je ouders het ergst? En jij.., wat vind jij het ergst? Stel je voor, probleem in het verkeer met je fiets en mobiel…
 7. Wat ga jij (na deze les) doen?
 
In de klassikale les voor de brugklassers zijn het vooral de
 • VR-bril en de 360° filmbeelden die tot de verbeelding spreken.
En dat niet om de beurt even de bril op, nee iedere leerling een eigen bril in gebruik. Zo hoeft er niemand te wachten tot hij of zij aan de beurt is. Iedereen gaat ontdekken voor welke afleiding in het verkeer hij of zij gevoelig is en hoe je de afleiding minder van invloed kan laten zijn als je in het verkeer zit!

Met de interventie op locaties richten we ons op: winkelend publiek van alle leeftijden
De interventie op locatie bestaat uit 4 onderdelen
 1. Introductie
Docent stelt zich voor en legt uit wat deelnemer kan ervaren.
Deelnemers kunnen hun veronderstellingen ten aanzien van mobiel gebruik toetsen aan de hand van een rit op de simulator. Deelnemers rijden in een simulatiesituatie; een veilige geconditioneerde omgeving. Het is voor de deelnemer nu mogelijk om te ontdekken hoe hij of zij  met diverse afleidingen in het verkeer omgaat.
 1. Rijden met de simulator
Er zijn 10 verschillende rit mogelijkheden met elk aparte opdrachten. Één vaste opdracht is: “typ op de iPhone 6s zo nauwkeurig mogelijk de tekst na die verschijnt in de linker bovenhoek van het beeldscherm. Rijd geen mensen, dieren of dingen aan en kom niet op de stoep of verkeerde weghelft".
 1. Korte rit evaluatie docent /deelnemer
In een korte evalautie vraagt de docent hoe de deelnemer de opdracht heeft ervaren en of de deelnemer weet hoe vaak en op welk moment eventueel er iets mis ging.
 1. Online ritevaluatie enquête
Na de korte rit evaluatie vult de deelnemer de online evaluatie in. De “Guiding Principles”  en de “Gedragslenzen” vormen de belangrijke basis voor de vraagstelling in deze enquête. 
 
Een groot gedeelte van de leeftijdsgroep buiten de 10 tot 14 vind je het makkelijkst op de locaties van winkelcentra. Uit onze ervaring blijkt dat een interventie bij een vereniging of sportclub moeilijk aansluit bij de beleving van de groep sporters.
Het verschilt sterk met recreatief en/of doelgericht winkelend publiek. Dit verheugt zich eerder op een verrassing en/of nieuwtjes. Bovendien biedt een winkelcentrum alle gelederen uit de bevolking sneller de kans om aan de interventie deel te nemen of er kennis van te nemen. Dit is anders dan wanneer een hockeyclub, wakeboardbaan of voetbalclub bezocht wordt.


Methodiek

Didactische werkvormen op groepsniveau:
 • Onderwijsleergesprek
 • Spel / improvisatie
 • Ervaren (afleiding in het verkeer)
 • Kennisoverdracht
 • Doelgedrag gerichte vraagstellingen
 • Weerbaarheidsvragen 


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Afnemers van dit project worden ontzorgt. De scholen of de interventie locatie hoeft alleen maar te voorzien in ruimte en een stopcontact. We zorgen zelf voor docenten en alle lesmaterialen.
 

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op www.trafficskills.net.
 

Evaluatieonderzoek

Er is van dit project nog geen onderzoek geweest, het betreft een nieuw project.
 
Gedurende de inzet van dit project stromen de evaluaties met betrekking tot de
 • Simulatieritten
 • Waardering van docenten
 • Waardering van leerlingen
 • Waarderingen van deelnemers op locatie
bij ons online binnen en staan indien gewenst direct ter beschikking van de opdrachtgever.
 
De resultaten zijn op elk gewenst moment beschikbaar en actueel omdat de evaluaties op het tijdstip van de interventie online  door deelnemers worden gegeven.

 

© Copyright 2014 CROW