MISSIE 3014

MISSIE 3014 is een online project waarbij de leerlingen via een link individueel een online project doorlopen. Het doel van MISSIE 3014 is om veilig fietsgedrag bij jongeren (12 tot en met 15 jaar) te stimuleren. MISSIE 3014 richt zich daarom op het voorkomen van fietsen zonder werkende fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik op de fiets. Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Middels storytelling worden de jongeren meegenomen in een spannend verhaal dat ervoor zorgt dat zij hun aandacht bij het project houden. Met verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in dit project, maakt TeamAlert impact op het fietsgedrag van jongeren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: TeamAlert 
Contactpersoon: Esther Timmermans, info@teamalert.nl, 030-2232893
Jaar: 2020
Kosten: €500,- (incl. BTW) per klas + eenmalig €500,- opstartkosten
Bij 5 t/m 10 klassen: €3.000,- totaal.
Meer dan 11 klassen: €3.500,- totaal.


Verschijningsvorm

MISSIE 3014 is een online project waarbij de leerlingen via een link individueel een online project doorlopen.  Gemiddeld doorlopen de jongeren het gehele online project tussen de 30 en 45 minuten.
 

Korte karakteristiek

Het doel van MISSIE 3014 is om veilig fietsgedrag bij jongeren (12 tot en met 15 jaar) te stimuleren. MISSIE 3014 richt zich daarom op het voorkomen van fietsen zonder werkende fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik op de fiets. Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Middels storytelling worden de jongeren meegenomen in een spannend verhaal dat ervoor zorgt dat zij hun aandacht bij het project houden. Met verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in dit project, maakt TeamAlert impact op het fietsgedrag van jongeren.
 

Methodiek

Het doel van MISSIE 3014 is om veilig fietsgedrag bij jongeren (12 tot en met 15 jaar) te stimuleren. MISSIE 3014 richt zich daarom op het voorkomen van fietsen zonder werkende fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik op de fiets. Onder veilig fietsgedrag wordt verstaan dat jongeren zich houden aan de verkeersregels die gelden voor fietsers. Ook wordt je aandacht op de weg houden (niet afgeleid worden) in het verkeer onder veilig fietsgedrag geschaard. MISSIE 3014 is een online project waarbij de leerlingen via een link individueel een online project doorlopen.

Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Middels storytelling worden de jongeren meegenomen in een spannend verhaal dat ervoor zorgt dat zij hun aandacht bij het project houden. Omdat de jongeren opgaan in hun eigen verhaal, staan ze open voor positieve gedragsverandering. Dit wordt narratieve transportatie genoemd. Narratieve transportatie zorgt ervoor dat kritisch denken en weerstand naar de achtergrond wordt verdrongen, omdat de jongeren zichzelf verliezen in het verhaal. Ook heeft het online project een win-element om jongeren actief mee te laten doen.
 

  1. Introductie: Het project start met het introduceren van het verhaal. De jongeren hebben invloed op het verloop van het verhaal door zelf keuzes te maken. Op deze manier worden zij actief betrokken bij het verhaal. Het verhaal beschrijft dat de jongeren een verslag in moeten leveren voor geschiedenis. De jongeren moeten het verslag inleveren in de docentenkamer. Echter leveren zij per ongeluk een grappige tekening in van hun docent. Voor-dat zij de tekening uit de docentenkamer halen moeten zij een woord uit het onderdeel FOCUS invoeren.
  2. Ervaringselement - FOCUS: Tijdens het ervaringselement FOCUS ervaren de jongeren zelf wat afleiding in het verkeer inhoudt. De jongeren krijgen de opdracht om met de beginletters van de straatnamen die te zien zijn in een filmpje een woord te vormen. Doordat zij zich focussen op deze opdracht zien zij niet dat er in het beeld verschillende elementen veranderen, bijvoorbeeld een scooter die in een fiets veranderd of een vuilnisbak die een reclamebord wordt. De jongeren worden zich bewust van de gevaren van afleiding in het verkeer, waardoor de risicoperceptie van de jongeren toeneemt. Ook worden verschillende feiten gedeeld met de jongeren om het kennisniveau van de jongeren te verhogen. 
  3. Kennisquiz: De jongeren belanden na een avontuur in de lerarenkamer, dat zij zelf invullen door het maken van keuzes, in de toekomst in het jaar 3014. De leerlingen krijgen de opdracht om aan een robot te bewijzen dat zij de ver-keerregels kennen middels een kennisquiz. Middels de quiz wordt het kennisniveau van de jongeren betreft de verkeersregels en handelingsalternatieven verhoogd.
  4. Identificatiequiz: Vervolgens krijgen de jongeren de opdracht om zichzelf te identificeren. Dit doen zij door enkele vragen over hun persoonlijkheid te beantwoorden. De jongeren krijgen dan een van de volgende typebeschrijvingen toege-wezen: de ontdekker, de leider of de idealist. De leerlingen krijgen bij deze omschrijving een persoonlijke tip gericht op hun persoonlijkheid in het verkeer.
  5. Stellingen: In dit onderdeel krijgen de jongeren de opdracht om hun mening te geven over een aantal verkeersstellingen. Aan de jongeren worden self-persuasion vragen gesteld. Dit houdt in dat de jongeren zichzelf overtuigen met argumenten die erop gericht zijn het gewenste gedrag te stimuleren. Tevens bedenken de jongeren in het onderdeel hande-lingsalternatieven gericht op het uitvoeren van veilig fietsgedrag. Met het onderdeel wordt ook de sociale norm blootgelegd. Om de effectiviteit van de norm te vergroten, zien de jongeren na hun antwoord wat leeftijdsge-noten vinden. Hierbij wordt het mechanisme sociale bewijskracht ingezet. Dit houdt in dat er gecommuniceerd wordt dat de meerderheid van de leeftijdgenoten een positieve attitude heeft gericht op het gewenste gedrag. Op deze manier zijn de jongeren zelf ook sneller geneigd deze positieve attitude over te nemen. Er ontstaat een positieve sociale norm gericht op veilig fietsgedrag.  
  6. Gevarenherkenning: Vervolgens krijgen de jongeren middels drie video’s de opdracht om verkeerssituaties te voorspellen. De jonge-ren worden middels de video’s en instructies getraind in gevarenherkenning. De jongeren krijgen concrete handelingsalternatieven aangeleerd om in het verkeer de situatie voortaan beter in te schatten.
  7. Deal: Tot slot formuleren de jongeren een positief voornemen om veilig het verkeer door te gaan en gaan ze de deal aan met zichzelf om dit gedrag vol te houden in hun dagelijkse verkeerssituatie. Omdat ze zelf een voornemen formuleren, past het bij hun eigen verkeerssituatie. Met de deal committeren ze zich aan hun voornemen en vertonen ze sneller verkeersveilig gedrag. De deal is geformuleerd als een implementatie-intentie. Dit is een ‘Als.., dan..’-plan dat helpt om gewenst gedrag makkelijker uit te voeren. Bijvoorbeeld: “Als ik mijn mobiel wil checken op de fiets, dan stop ik aan de kant van de weg”. De intentie en de eigen effectiviteitsverwachting van de jongeren wordt hiermee verhoogd. Om de deal kracht bij te zetten, formuleren de jongeren een slogan die dient als reminder aan de deal. Als beloning voor het juist beantwoorden van de vragen mogen de jongeren terug naar het jaar 2020.
 

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Vanwege de getroffen coronamaatregelen zijn jongeren nu meer online te vinden dan ooit. Een groot voordeel hiervan is dat leerlingen online mee kunnen doen aan een interactief project, bijvoorbeeld wanneer we ons in een gedeeltelijke lockdown bevinden en externe partijen tijdelijk niet welkom zijn op scholen.
Uw contactpersoon ontvangt een link naar het online programma. Vervolgens heeft u de vrijheid om het programma uit te zetten waar en wanneer u maar wilt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een mentorles, maar ook door het project als huiswerk opdracht mee te geven.
 

Aanvullende informatie

https://teamalert.nl/zakelijk/themas/kwetsbare-verkeersdeelnemers/missie-3014/
 

Evaluatieonderzoek

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoek, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken.

Waarderingsonderzoek onder deelnemers van Go-MONO toont aan dat zij positief zijn over het project en het een gemiddelde 7,5 geven. Uit effectonderzoek van TeamAlert blijkt dat MISSIE een positief effect heeft op de kennis van leerlingen ten aanzien van afleiding in het verkeer en verkeersveiligheid.

© Copyright 2014 CROW