Leer in het Verkeer

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor peuters en kleuters. Het biedt op basis van de Dick Bruna illustraties een speels en herkenbaar product om kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar voor te bereiden op deelname aan het verkeer.

Het programma combineert de verschillende leeromgevingen: op school, thuis en in de praktijk op straat . Via de verteltas worden ouders bij de verkeersopvoeding van de jonge kinderen betrokken en worden ze bewust van hun voorbeeldgedrag. Kinderen leren spelenderwijs verkeersveilig gedrag door kennis en vaardigheden aan te leren die aansluiten op hun leeftijdsfase zoals het lopen op de stoep, oversteken en veilig spelen. Dick Bruna verkeersborden en –tegels in het straatbeeld leggen de link tussen theorie en praktijk.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever:  Tjinco bv, contactpersoon Marcel Tjin, info@leerinhetverkeer.nl, 070 - 361 5935 of 06-515 712 17
Jaar:  2010
Kosten: Het complete basispakket (voorschools, KDV 0-4 jaar) inclusief doebladen kost € 288. Het complete basispakket (basisschool 4-6 jaar) inclusief werkboekjes kost € 317.

De verteltas kost € 26,45 p/stuk. De producten zijn ook los (bij) te bestellen. De lesborden en –tegels zijn verkrijgbaar in een range van €77 – €97 p/stuk en de attentieborden kosten €104 – €131p/stuk (door of via gemeente). Kosten zijn exclusief BTW en prijspeil 2015. Zie voor meer prijsinformatie: http://leerinhetverkeer.nl/bestellen/

Verschijningsvorm

Het basispakket betreft een leskist voor op school, met daarin het leesboek stoeprand…stop!, vertelplaten, wenborden, 30 sets doebladen, memospel, de dvd ‘stoeprand…stop!’ en een cd met verkeersliedjes. Tevens is er een handleiding bijgevoegd. Het pakket wordt aangevuld met een verteltas, die de kinderen op uitleenbasis mee naar huis kunnen nemen. Daarin zitten hetzelfde leesboek, dvd en cd als in de leskist, aangevuld met een ouderbrief met veilig verkeer tips. De module kan worden uitgebreid met een oefenstraat, waarmee verkeerssituaties op het schoolplein kunnen worden nagebootst. Ook zijn er lesborden en -tegels beschikbaar met illustraties, welke corresponderen met de eerder gegeven theorie. Deze lesborden kunnen in de schoolomgeving worden verwerkt.

Korte karakteristiek

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor kinderen van 1 tot 6 jaar, dat gebruik maakt van illustraties van Dick Bruna. Door middel van voorlezen, praten, zingen, knutselen, spelen en oefenen komen de onderwerpen lopen op de stoep, oversteken, (veilig) spelen, geluiden en voertuigen aan bod. Het basispakket is op school toepasbaar en er zijn uitbreidingen mogelijk die op het schoolplein, in de schoolomgeving op straat of mee naar huis genomen kunnen worden.

Methodiek

Het product biedt les- en spelmaterialen waarmee kinderen in de klas de theorie leren. In aansluiting daarop zijn er materialen beschikbaar waarmee kinderen met de leerkracht in een beschermde omgeving op het schoolplein kunnen oefenen. Ook kan de leerkracht met de kinderen de straat op. Dit biedt hen de mogelijkheid de dagelijkse verkeerssituaties met hen te bekijken en te bespreken. Als de schoolomgeving is ingericht met de verkeersborden en/of -tegels met de Dick Bruna illustraties zullen de kinderen sneller een verband leggen met hetgeen ze in de klas hebben geleerd. Als de borden ook langs de school - thuis route hangen dan kunnen ook de ouders oefenen met de kinderen. Ouders krijgen via de verteltas ook de mogelijkheid om de theorie thuis verder te oefenen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Leerkrachten en groepsleidsters kunnen met het gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke lespakket direct aan de slag. In het lespakket zit tevens een overzichtelijke handleiding met onder andere lessuggesties opgenomen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een onderwijs begeleidingsdienst bij de implementatie van het programma. Voor de lesborden en –tegels en/of de attentieborden, welke in de directe schoolomgeving opgehangen of gelegd kunnen worden, is medewerking van de gemeente nodig. De oefenstraat voor op het schoolplein lijkt veel op andere schoolpleinpakketten en is zodoende (gedeeltelijk) uitwisselbaar. Om ouders daadwerkelijk te betrekken is het nodig om de verteltas (bedoeld om mee te nemen naar huis) in het programma te betrekken.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd.

Conclusie

Leer in het verkeer biedt op basis van de Dick Bruna illustraties een speelse en herkenbare methode om kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar voor te bereiden op deelname aan het verkeer. Met behulp van de oefenstraat kunnen kinderen oefenen in een beschermde omgeving. Dick Bruna verkeersborden en –tegels in het straatbeeld leggen de link met de theorie. Kritieke succesfactor is om ouders bij de educatie te betrekken, dit wordt redelijk beperkt en vrijblijvend meegenomen m.b.v. de aanvullende module “verteltas”.

© Copyright 2014 CROW