KnalRood (MBO)

KnalRood MBO is een combinatie van handhavings- en voorlichtingsactiviteiten. Het programma is bedoeld voor jongeren die regelmatig gevaarlijk gedrag vertonen op de spoorwegovergang en in de omgeving van de spoorbaan. Jongeren worden tijdens de controles direct aangesproken en mogelijk zelfs beboet voor hun verkeersgedrag. De aansluitende voorlichting zorgt voor inzicht in de gevolgen van hun gedrag voor anderen en moet leiden tot bewustwording.

Praktische informatie

Uitgever: Nederlandse Spoorwegen, ns.luisteris@ns.nl 
Jaar: 2004
Kosten: Gratis

Verschijningsvorm

Voorlichting door een conducteur, machinist en buitengewoon opsporingsambtenaar, ondersteund door vooraf uitgevoerde verkeerscontroles.

Korte karakteristiek

Politie, ProRail, gemeente en de veiligheidscoördinator van de betreffende school houden enkele verkeerscontroles o.a. bij de spoorwegovergang, op het perron en in de trein behorend bij het traject naar de school. Het gedrag van jongeren wordt daar in kaart gebracht en zonodig ondersteund door waarschuwingen (eerste controle) en processen verbaal voor verkeersovertredingen. Tweede deel van het product bestaat uit een voorlichtingsprogramma, waarbij een conducteur, machinist en buitengewoon opsporingsambtenaar komen praten over de gevaren van het gedrag en het effect wat het heeft op personeel van de NS. In de voorlichting wordt duidelijk gemaakt waarom bepaalde gedragingen gevaarlijk zijn en hoe men zich wel dient te gedragen. Er zijn informatiepakketten beschikbaar voor leraren, met daarin suggesties om op het onderwerp terug te komen. Ook is er de onderwijskrant met prijsvraag.

Methodiek

Leerlingen worden door middel van repressie en voorlichting geconfronteerd met hun eigen gedrag. Naar aanleiding daarvan ontstaat discussie, waarin met elkaar wordt gesproken over het probleem en de gevolgen voor de leerlingen én de machinist/conducteur. Tot slot wordt getracht een oplossing te vinden om deze vorm van overlast gezamenlijk terug te dringen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het pakket is inzetbaar op scholen die in de buurt van een spoorwegovergang zijn gelegen, of waar een belangrijke schoolroute langs een spoorwegovergang leidt.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De effecten van het programma zijn niet wetenschappelijk geëvalueerd. Wel is bij een lokale monitoring een afname van het aantal verkeersovertredingen rondom een spoorwegovergang gemeten.

Conclusie

KnalRood MBO is een combinatie van handhavings- en voorlichtingsactiviteiten. Het programma is bedoeld voor jongeren die regelmatig gevaarlijk gedrag vertonen op de spoorwegovergang en in de omgeving van de spoorbaan. Jongeren worden tijdens de controles direct aangesproken en mogelijk zelfs beboet voor hun verkeersgedrag. De aansluitende voorlichting zorgt voor inzicht in de gevolgen van hun gedrag voor anderen en moet leiden tot bewustwording.

© Copyright 2014 CROW