KIM Verkeersmarkt

KIM Verkeersmarkt is een kort voorlichtingsprogramma dat inzetbaar is op een verkeersmarkt. Er wordt voorlichting gegeven over de gevaren op en rond het spoor en de rol van het speelse gedrag van jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar daarin.

Praktische informatie

Uitgever: Nederlandse Spoorwegen, ns.luisteris@ns.nl 
Jaar: 2007 in combinatie met de film, vanaf 1997 al als onderdeel van verkeersmarkt.
Kosten: Gratis

Verschijningsvorm

Voorlichting tijdens verkeersmarkt.

Korte karakteristiek

Voorlichting tijdens verkeersmarkt, gericht op het speelse gedrag van kinderen wanneer ze in groepjes naar huis/school fietsen.

Methodiek

KIM Verkeersmarkt is een vervolgprogramma op KnalRood BO. Het betreft een 35 minuten durende voorlichting tijdens een verkeersmarkt. Jongeren in de brugklas moeten een grotere afstand fietsen naar hun nieuwe schoolomgeving en komen daarbij mogelijk spoorwegovergangen tegen. Ze worden aangesproken op de gevaren bij het spoor en de rol van hun speelse gedrag daarin. Ter ondersteuning wordt een korte film getoond, waarin wordt ingegaan op de gevolgen van verkeersonveilig gedrag rondom spoorwegovergangen. De film is het vervolg op een andere film van NS Luisteris, namelijk KnalRood. Deze film wordt gebruikt in het educatieprogramma KnalRood voor basis- en middelbaar onderwijs, zie daarvoor elders in deze Toolkit. 
Als aanvulling op de verkeersmarkt kunnen de andere producten uit het Luisteris pakket worden ingezet. Zie elders in deze Toolkit voor KnalRood en Moondog.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het concept maakt onderdeel uit van verkeersmarkten in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en is (in overleg) ook uit te rollen in andere delen van het land.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd naar de effecten van het programma.

Conclusie

KIM verkeersmarkt is een kort voorlichtingsprogramma gericht op de gevaren van speels gedrag op en rond het spoor, dat inzetbaar is op een verkeersmarkt. De educatieve waarde van het programma wordt in grote mate bepaald door de (kwaliteit van de) voorlichter.

© Copyright 2014 CROW