Kapot van Jou!

De theatervoorstelling Kapot van Jou! gaat over drie gewone jongeren die lol maken en grenzen onderzoeken en sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. Het verkeersgedrag staat niet op zichzelf maar is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Aansluitend aan de voorstelling volgt nawerk, waar de jongeren gevoelens en/of reacties kunnen uiten.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Theater Traxx i.s.m. Veilig Verkeer Nederland VVN (info@theatertraxx.nl, 06-49422336)
Jaar: 2010
Kosten: De kosten bedragen €849,- per voorstelling en €1.600,- voor twee voorstellingen op één dag (excl.BTW en reiskosten) 

Verschijningsvorm

Het twee uur durende programma bestaat uit een theatervoorstelling van drie kwartier, een kleine pauze van een kwartier en een uur nawerk.

Korte karakteristiek

Theater Traxx heeft in samenwerking met VVN Fryslân een theatervoorstelling opgezet over jongeren en verkeer. Kapot van Jou! Is een voorstelling die gaat over drie heel gewone jongeren die lol maken en grenzen onderzoeken. Totdat één van de jongeren liefdesverdriet krijgt, gaat drinken en uiteindelijk verongelukt. Bij Kapot van jou staat verkeersgedrag niet op zichzelf; het is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Maar in het verkeer zorgt de invloed van anderen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen vooral onder jongeren voor ernstige verkeersongevallen.

Methodiek

Door de kracht van theatertaal en de jonge acteurs komt de voorstelling heel dicht bij de belevingswereld van jongeren. Tijdens de voorstelling komen verschillende gevoelens los (hartniveau). De voorstelling krijgt een ommezwaai wanneer één van de jongeren door een combinatie van liefdesverdriet en alcoholgebruik met de scooter verongelukt.
Direct na de voorstelling is er sprake van een “nawerk”, waarin het publiek de ruimte krijgt om de (soms heftige) gevoelens en/of reacties te uiten, zodat ze teruggaan ‘van hart naar hoofd’. Op deze manier ontstaat er bewustwording. De jonge acteurs van Traxx begeleiden zelf het nawerk.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De voorstelling kan plaatsvinden op scholen, in theaters en op bijzondere locaties door het hele land. Traxx maakt gebruik van eenvoudige middelen, zonder grote decors, kostuums of lichteffecten en hebben dus geen podium of donkere ruimtes nodig. Het programma duurt in totaal twee uur (voorstelling, pauze en nawerk). Op een dag zijn twee voorstellingen in te plannen. VVN heeft een handleiding voor docenten ontwikkeld, om ook in de lessen met het onderwerp aan de slag te kunnen. Daarnaast geeft Traxx op aanvraag workshops en trainingen ter verdieping op dit thema.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De effecten van het programma zijn niet wetenschappelijk geëvalueerd.

Conclusie

Bij Kapot van jou staat verkeersgedrag niet op zichzelf; het is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Tijdens de voorstelling wordt de invloed van andere personen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen op het verkeersgedrag duidelijk gemaakt. De educatieve waarde van de voorstelling hangt sterk samen met de wijze waarop het nagesprek wordt gevoerd.

© Copyright 2014 CROW