Ik stop voor zebra's actie

Bij de ‘ik stop voor zebra’s’ actie worden kinderen, ouders en weggebruikers betrokken en alert gemaakt op het gebruik van de zebra voor de school en wat er van hen verwacht wordt qua verkeersgedrag. De actie bestaat uit een voorlichting in de klas voor leerlingen uit groep 5 en een actie buiten in samenwerking met een aantal kinderen uit de klas. Bij de uitvoering worden automobilisten en fietsers aangesproken en bedankt als zij stoppen voor het zebrapad als daar iemand (vaak ouders en kinderen van de school zelf) wil oversteken.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever:  Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar:  2014
Kosten:  Op aanvraag

Verschijningsvorm

De actie bestaat uit twee onderdelen. Een voorlichting in de klas aan groep 5 en een uitvoering buiten bij het zebrapad (de actie). Buiten bij het zebrapad krijgen de deelnemende kinderen een zebrabroek en bretels aan voor de zichtbaarheid. 

Korte karakteristiek

De ‘Ik stop voor zebra’s actie’ is gericht op leerlingen uit alle groepen van de basisschool. De voorlichting in de klas vindt plaats in groep 5. Bij de uitvoering buiten worden alle kinderen, ouders en weggebruikers die gebruik maken van de bewuste oversteek aangesproken en betrokken. 

In de les gaat de gastdocent met de kinderen in gesprek. Wat zijn hun ervaringen bij een zebrapad en wat moet je eigenlijk als voetganger zelf doen om veilig over te steken? Vervolgens wordt er d.m.v. een korte quiz, waarbij de kinderen in de vorm van ‘ren je rot’ een antwoord kiezen, meer informatie gegeven over het zebrapad. Vervolgens worden de regels nog goed doorgesproken en gaan de kinderen zebramaskers knutselen. 

Methodiek

Door de kinderen zelf over hun ervaringen te laten vertellen en mee te laten denken over veilige handelingen bij het zebrapad, worden ze beter bij de les betrokken. Omdat ze vervolgens een andere dag ook nog buiten aan de slag gaan met de actie worden ze wederom herinnerd aan de les en alle regels en handelingen om veilig over te steken worden nogmaals benoemd. 

Met deze actie worden de volgende doelen beoogd:
  • Bestuurders bewust maken op het feit dat er bij een zebrapad voorrang verleend moet worden aan overstekende voetgangers of mensen die aanstalten maken om over te steken.
  • Kinderen d.m.v. interactieve voorlichting en acties rondom het zebrapad informeren over het gebruik ervan.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het product bestaat uit één gastles door een docent van Veilig Verkeer Nederland. Deze voorlichting duurt 45 minuten. Daarnaast is er op een andere dag een uitvoering buiten bij het zebrapad waarbij Veilig Verkeer Nederland aanwezig is om de actie samen met kinderen uit de klas en hulpouders uit te voeren.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd.

Conclusie

De ‘Ik stop voor zebra’s actie’ is een interactieve, creatieve en handelingsgerichte actie waarbij zowel kinderen, ouders en weggebruikers worden bereikt. Allen worden ze bewust gemaakt van de regels bij een zebrapad en over hoe het beste te handelen.

© Copyright 2014 CROW