High-Five

High-Five geeft kinderen een duwtje in de rug om meer te stappen en trappen naar school. De doelstelling van het 3-jaarse project is niet alleen om nu meer stappers en trappers te hebben, maar vooral om de kinderen een goede gewoonte aan te leren, zodat ze later zich ook duurzamer gaan verplaatsen. Jong geleerd is oud gedaan!

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Localyse B.V.
Contactpersoon: Jeffrey Benning, jeffrey.benning@localyse.eu
+316-15627676 / +31 172 255 500
Jaar: 2018 (1e proefproject) // 2021 (versie 3)
Kosten: Op aanvraag


Verschijningsvorm

Gedurende 3 jaar worden de kinderen via verschillende methoden enerzijds aangemoedigd en anderzijds gesensibiliseerd rond het stappen, trappen en steppen naar school.
 

Korte karakteristiek

In Nederland kampen we met de zogenaamde ‘backseat generation’. Ouders brengen hun kind met de wagen naar school, het is makkelijker en veiliger. Dit zorgt niet alleen voor meer verkeer en gevaarlijkere situaties rond de schoolpoort, het zorgt er ook voor dat kinderen dit gedrag gaan normaliseren. Kinderen leren dus dat het oké is om korte verplaatsingen met de wagen af te leggen. Het zorgt er ook voor dat kinderen minder bewegen en niet actief deelnemen aan het verkeer. Deze problemen ontwikkelen zich tot gewoontes. Deze gewoontes willen we doorprikken.
Als we de kinderen dus een goede gewoonte willen aanleren zullen we dus hun gedrag op voldoende lange termijn moeten laten uitvoeren. Daarom moeten we het heel leuk maken voor de kinderen om dagelijks te stappen of trappen naar school, dit voor 3 jaar lang. Een hele klus dus.
 

Methodiek

De klus om kinderen gedurende 3 jaar te enthousiasmeren, klaren we door onze 4 ingrediënten toe te passen:

Belonen
Kinderen krijgen van ons een tag, deze nemen ze mee onderweg naar school. Onze technologie onderweg registreert kinderen die stappen/trappen naar  school. Zo krijgen kinderen dagelijks munten op een softwareplatform als ze te voet of met de fiets naar school komen.  Met de verzamelde munten kunnen kinderen dan leuke beloningen behalen. Zo’n beloning kan 10minuten extra lunchpauze zijn,  of een klasfuif met z’n allen, of misschien wel een bonnetje voor extra frietjes in de kantine. Of gewoon een bioscoopticketje.

Gamificeren
De grote uitdaging zit er in om kinderen voor een lange tijd geboeid de houden. Dat doen we onder andere door challenges op te zetten tussen klassen, of door de kinderen ‘medailles’ te laten verdienen voor uitzonderlijke prestaties, of door de kinderen de mogelijkheid te geven een eigen avatar aan te maken op het softwareplatform, enzoverder.

Sensibiliseren
Door het jaar heen organiseren we ook een 7-tal sensibiliseringscampagnes, zoals bijvoorbeeld de fluo-actie. Kinderen krijgen dan extra munten als ze gedurende de week in fluo komen. Op een afgesproken dag komt onze mascotte en community-manager dan ook langs om een ‘optreden’ op te voeren waar het belang al spelenderwijs uitgelegd wordt.
In het softwareplatform kunnen kinderen ook oefeningen maken omtrent verkeersveiligheid en duurzaamheid. Bovendien krijgt elke school ook een bordspel die we ontwikkeld hebben waar kinderen opnieuw al spelenderwijze bijleren rond duurzaamheid – gezondheid – veiligheid.

Connecteren
Kinderen zijn onze doelgroep, maar we mogen niet vergeten dat de andere stakeholders minstens even belangrijk zijn voor het slagen van het project. Deze stakeholders zijn uiteraard het onderwijs, de gemeente en de ouders. 
Vanaf de voorbereidingen bij de opstart proberen we alle stakeholders te betrekken. De gemeente geeft meestal het startschot, daarna zitten we samen met de leerkrachten van de deelnemende scholen. Dit om onze missie toe te lichten en hoe zij als leerkrachten kunnen bijdragen tot dit doel. Alle opmerkingen nemen wij mee in de verdere opstart, zie het als een co-creatie traject. Om de leerkrachten te ontlasten vragen we slechts beperkte info en tijd van de leerkrachten, de rest nemen we zelf in handen. Zo zorgen we voor enthousiaste leerkrachten
De ouders betrekken we uiteraard via de kinderen, er worden digitaal wat infodocumenten gestuurd zodat de ouders ook onze missie voor ogen hebben en weten hoe het systeem werkt. Tijdens het project kunnen ouders ons steeds bellen/mailen én is er een facebookgroep waar ouders vragen kunnen stellen.
 

 

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Het project is vrij omvangrijk, maar de regie voeren wij zelf uit. Dit gebeurt voornamelijk door de toegewezen community-manager voor het project. Tijdens het project vertellen leerkrachten ons dat het een 10minutjes tijd vraagt per week om het project op te volgen en de kinderen te enthousiasmeren.
Daarnaast komen wij ook enkele keren per jaar langs (soms ook met de mascotte), deze momenten worden dan ook ingepland met de scholen en vinden meestal plaats tijdens de pauze van de kinderen.
Verder wordt er in overleg met de gemeente bekeken waar de telsystemen kunnen geplaatst worden (meestal aan de ingang fietsenstalling). We bekijken ook in samenspraak met de gemeente en de scholen welke beloningen we kunnen aanbieden aan de kinderen.


Aanvullende informatie

Op de website kan algemene info verkregen worden: https://localyse.eu/partner/high-five/.
Er mag altijd vrijblijvend gebeld worden naar Jeffrey om vragen beantwoord te krijgen, een afspraak in te plannen, of een korte toelichting te krijgen (+31615627676 / +31 172 255 500). Of u kunt mailen via jeffrey.benning@localyse.eu.
 

Evaluatieonderzoek

Er werd nog geen nulmeting uitgevoerd.

© Copyright 2014 CROW