Grote Verkeersquiz

Hoe zorg je ervoor dat scholen daadwerkelijk hun best gaan doen om verkeersonderwijs te geven? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen daadwerkelijk opletten bij die lessen? Welnu, door de Verkeersquiz te (laten) organiseren… Een sympathieke competitie, op zichtbaar gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau, zet iedereen op een positieve manier op scherp. Kennis vergroten via een spelelement werkt namelijk enthousiasmerend, zo is onze ervaring.

Praktische informatie

Uitgever: Tref-ik Verkeersadvies
Contactpersoon: Heleen Munneke, info@tref-ik.com, 06-42322212
Jaar: 2017
Kosten: Vanaf €600,- (incl. BTW)


Verschijningsvorm

De Grote Verkeersquiz is bedoeld voor leerlingen van groep 6 of 7 van de basisschool. De eigen
lesmethoden voor verkeerseducatie worden aangevuld met de lesstof van Tref-ik waardoor
deelnemende kinderen worden voorbereid op de Grote Verkeersquiz.
2.jpg
In gemeenten waar de verkeersquiz wordt georganiseerd gaan de meeste scholen serieuzer en fanatieker dan voorheen om met de verkeerseducatie om de deelnemende klassen zo goed mogelijk te laten scoren in de voorronde. Tijdens deze voorronde worden digitaal of schriftelijk 35 multiple choice vragen afgenomen over verschillende verkeerssituaties en verkeersregels. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever worden zoveel mogelijk voor de kinderen bekende kruisingen en verkeerssituaties opgenomen die de kinderen zelf in hun gemeente tegenkomen. De klassen van deelnemende scholen met de beste scores mogen op het podium tegen elkaar gaan strijden. Kinderen in deze klassen die de meeste goede antwoorden hebben gegeven in de voorronde (vaak kinderen die al veel fietsen) mogen hun school vertegenwoordigen op het podium in het theater. Daar strijden ze tegen de andere scholen onder leiding van een “bekende” Nederlander.
 

Korte karakteristiek

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: dode hoek, verkeer van rechts, rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg, uitritten, bagage meenemen, weersinvloeden, plaats op de weg, verkeerslichten, rotondes,
voorrangskruispunten, verlichting, kleur van kleding, halterend openbaar vervoer etc.
 

Methodiek

Welke school wil nou niet winnen van de school 2 straten verderop in de gemeente. Verkeerseducatie wordt op de scholen ineens belangrijker gevonden. Voorafgaand aan de voorronde die voor alle deelnemende scholen op dezelfde dag moet plaatsvinden besteden scholen al veel meer tijd aan de verkeerslessen. Scholen die de finalerondes bereiken besteden scholen gemiddeld 5 x meer tijd aan verkeerseducatie dan gebruikelijk. Ter voorbereiding op de voorrondes kunnen kinderen een beknopte weergave van de belangrijkste verkeersregels voor fietsers uitgereikt krijgen. Dit wordt vaak ontvangen als een goede aanvulling op de lesmethoden die scholen hebben. Het maakt het voor de kinderen extra overzichtelijk en geeft ze meer vertrouwen.

 

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Het totale programma inclusief het benaderen van de scholen wordt door Tref-ik verzorgd. Denk hierbij aan enthousiasmeren scholen, verzorgen van voorbereidend lesmateriaal, contact met scholen, boeken van theater, regelen van vervoer etc..
3.jpg
 

Aanvullende Informatie


Evaluatieonderzoek

Uit intern onderzoek blijkt dat de verkeerseducatie op scholen toeneemt tot 5 x het gangbare aantal uren na de eerste deelname van de Grote Verkeersquiz. Scholen willen er graag elk jaar weer bij zijn en goede prestaties leveren.

© Copyright 2014 CROW